Avfallshämtning från villa och fritidshus

Du som äger en villa eller fritidshus måste ha ett abonnemang för avfallshämtning. Du sorterar ditt restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar i fyrfackskärl.

I ditt abonnemang ingår hämtning och behandling av avfallet och att du kan lämna farligt avfall, elavfall och grovavfall på våra fem returpunkter.

Fastighetsnära insamling av förpackningar från alla hushåll

Nya regler som gäller för hela Sverige är att alla hushåll ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027. Kravet på att sortera sina förpackningar har funnits sedan 1994 – nu är syftet att göra det enklare för alla att göra det så att fler förpackningar kan återvinnas.

Sedan 2016 erbjuder vi möjligheten att lämna förpackningar fastighetsnära i så kallade fyrfackskärl. Under våren och sommaren 2024 kommer vi att ställa ut fyrfackskärl till de villor och fritidshus som ännu inte har valt att ha fyrfackskärl.

Tidplan för byte till fyrfackskärl

De hushåll som lämnar sitt avfall på ett gemensamt hämtningsställe (så kallad station) kommer också att få kärl för förpackningar. Vår plan är att vi börjar köra ut kärlen under början av 2025.

Fyrfack

Med fyrfackskärl kan du källsortera och lämna tio typer av avfall och förpackningar hemma.

Två fyrfackskärl står med öppen lucka. I respektive kärl finns fyra fack med klisterdekaler i olika färger och med olika ikoner som visar i vilket fack man ska slänga sitt avfall.

Abonnemanget Fyrfack består av två kärl på 370 liter vardera. Varje kärl är uppdelad i fyra fack. Kärl 1 töms var fjärde vecka och kärl 2 töms var 14:e dag.

I kärl 1 lägger du

 • pappersförpackningar (171 liter)
 • plastförpackningar (114 liter)
 • ofärgade glasförpackningar (45 liter)
 • metallförpackningar (30 liter).

I kärl 2 lägger du

 • restavfall (156 liter)
 • matavfall (114 liter)
 • färgade glasförpackningar (30 liter)
 • tidningar och returpapper (60 liter).

Varje tunna har måtten:

 • höjd 110 cm
 • bredd 77 cm
 • djup 81 cm.

Tänk på att lämna lite utrymme bredvid och mellan dina kärl när du planerar plats för dem.

Box för ljuskällor och batterier

I abonnemanget Fyrfack ingår också en liten svart box med rött lock. I den kan du lägga småbatterier i ett fack och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) i det andra facket.

I den här boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall i en Samlare eller en returpunkt.

Häng ut boxen på kärl 1 när du vill få den tömd. Förvara boxen på en torr plats mellan gångerna som du vill få den tömd.

Svart låda med rött lock för batterier och ljuskällor

Om du får fullt i kärlen

Om facken för förpackningar blir fulla innan hämtning kan du åka till en återvinningstation och lämna dina förpackningar.

Återvinningsstationer

Skada eller förlust av behållare och material

Du är ansvarig för att dina kärl och boxen för ljuskällor och batterier skyddas från onormalt slitage. Om kärlen eller boxen skadas eller om kärlen, insatsen, mellanväggen i kärlet eller boxen försvinner kan du bli skyldig att betala för ersättning och transport av materialet. Avgifterna för skada eller förlust av behållare och material hittar du i avfallstaxan för 2024 enligt tabell E.

Skada eller förlust av avfallsbehållare och material (Avgifterna gäller från 1 januari 2024)

Kärltyp och övrigt material

Avgift

Insats och mellanvägg

300

Kärl 370 liter fyrfack

1800

Behållare/röd box, till fyrfack

100

Avfallstaxa

Abonnemang som fasas ut under 2024

På grund av de nya reglerna som säger att alla hushåll ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar, kommer vi under 2024 att fasa ut våra abonnemang som vi kallar

 • Bas
 • Mini
 • Mat- och restavfall.

Det betyder att du inte kommer kunna välja dessa abonnemang efter årsskiftet 2023/2024. Du som har något av dessa abonnemang kommer att få fyrfackskärl någon gång mellan april och juni 2024. Vi skickar mer information till dig om bytet till fyrfack.

Avgifter

Du betalar för avfallshämtningen enligt vår avfallstaxa. Den revideras varje år och beslutas av kommunfullmäktige.

Avfallstaxa

Ändra hämtningsintervall - för dig som har fyrfackskärl

När du får dina fyrfackskärl har du ett förvalt abonnemang där kärl 1 hämtas var 4:e vecka och kärl 2 hämtas var 14:e dag. Du kan ändra till ett glesare intervall för kärl 1 eller kärl 2, eller för båda kärlen, genom att ansöka i Mina sidor.

Ändra hämtningsintervall för fyrfackskärl

Senast uppdaterad:

Illustration ovanifrån där två sopkärl stor bredvid varandra med staket runtomkring dem, förutom på framsidan där det är öppet.

Plats för dina sopkärl

För att sophämtaren ska kunna tömma ditt kärl och samtidigt ha en bra arbetsmiljö finns det några saker du som fastighetsägare behöver tänka på.

Fyra fyrfackskärl. Snön har skottats runt kärlen. 

Avfallshämtning vintertid

Snö och halka gör sophämtningen besvärlig. Du behöver se till så att vi kommer fram till din tunna. För vissa adresser behöver vi hämta soporna på en vinterstation istället.

Två fyrfackskärl 

Avfallshämtning sommartid

Du som har ett fritidshus inom Norrköpings kommun kan beställa abonnemang för sommarhämtning av ditt avfall.

Skåpet under en diskho. En stor plastlåda till vänster innehåller plats och pappersförpackningar. Till höger finns en soptunna samt ett kärl med matavfall. I mitten står en liten behållare med mjuka plastförpackningar, en rulle matavfallspåsar samt städmaterial.

5 tips för att bli vinnare på sortering

Vi behöver alla hjälpas åt för att se till att förpackningarna samlas in och återvinns. Varje förpackning som du lämnar till återvinning gör skillnad.