Vattnets hårdhet

Vattnet är hårt när det innehåller mycket kalcium och magnesium. Tvätt- och diskmedel ska doseras efter vilken hårdhet vattnet har där just du bor. Vid mjukt vatten ska tvätt- och diskmedel doseras ytterst sparsamt.

Vattnets hårdhet på olika orter i kommunen.

Ort

Hårdhet i mg/l

Motsvarar

Tyska °dH

Norrköping, Skärblacka, Vånga, Kimstad, Norsholm, Svärtinge, Ljunga,
Östra Husby och Arkösund.

35-38

Mjukt-medelhårt

4,9-5,3

Simonstorp

48-55

Medelhårt

6,7-7,7

Åby och Jursla

32-35

Mjukt

4,5-4,9

Krokek, Hyttan och Strömsfors

40-45

Medelhårt

5,6-6,3

Gruvstugan

22-45

Mjukt-medelhårt

3,1-6,3

Kvarsebo

40-50

Medelhårt

5,6-7,0

Senast uppdaterad: