Ansök om uppehåll i sophämtningen

Det är Norrköpings kommun som beslutar om du kan få uppehåll i din sophämtning.

Ansök om uppehåll i kommunens Mina sidor

Du ansöker om uppehåll i Norrköpings kommuns Mina sidor.

Sök på: Uppehåll i avfallshämtning.

Mina sidor Norrköpings kommun (norrkoping.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift för ansökan om uppehåll

Det är samhällsbyggnadskontoret som handlägger din ansökan. De tar ut en avgift för handläggningen, oavsett om din önskan om uppehåll blir godkänd eller inte.

Avgifter vid beviljat uppehåll

När du som kund fått godkänt om uppehåll finns ditt abonnemang kvar hos oss och vi tar ut en fast avgift. De fasta avgifterna finansierar Norrköpings returpunkter, vår kundservice och andra administrativa kostnader.

Är uppehållet på längre än en säsong eller ett år hämtar vi kärlen från den aktuella fastigheten och transporterar tillbaka dem till fastigheten när uppehållet är slut. För detta tar vi ut ytterligare avgift vilken är transportkostnaden för kärlen.

Avgifter vid uppehåll enligt Avfallstaxa 2024

Avgift

Helår

Sommar

Årlig fast avgift för avfallsabonnemang med uppehåll.

253

169

Transport av kärl, kostnad per transport, max 4 kärl

544

544

Läs mer om avgifter för avfall i avfallstaxan.

Avfallstaxa

Senast uppdaterad: