Om ditt vatten ser konstigt ut

Ibland kan det hända att dricksvattnet har ett annorlunda utseende än vad du är van vid. Nedan hittar du några av de vanligaste orsakerna och hur du kan åtgärda problemen.

Om problemet kvarstår, trots att du testat tipsen nedan, anmäl detta till oss.

Kontakta oss

Dricksvattnet är gulbrunt/rödbrunt

Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.

Dricksvattnet är vitt/gråvitt

Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Dricksvattnet är grått/svart

Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Dricksvattnet är grönt

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Dricksvattnet lämnar vita utfällningar i kokkärl

Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Senast uppdaterad: