Fosforfilter

Fosforfilter utgör ett kommunalt avfall och hämtning får bara utföras av Nodra. Det är du som fastighetsägare som själv måste köpa nytt och utföra bytet av filtret.

Förbrukade fosforfilter utgör ett kommunalt avfall och omfattas därför det av det kommunala renhållningsansvaret. Detta innebär att insamling och omhändertagande av avfallet bara får utföras av oss.

Samhällsbyggnadskontoret beslutar vilka fastighetsägare som måste ha ett fosforfilter i sin enskilda avloppsanläggning.

Enligt föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun, § 16c, ska fosforfilter i enskilda avloppsanläggningar bytas med 3 års intervall. Observera att det är du som fastighetsägare som själv måste ombesörja inköp av nytt filter och själva bytet. Vi utför endast hämtning, transport och behandling av det förbrukade filtret. Du hittar föreskrifterna på sidan avgifter och regler för avfall.

Avgifter och regler för avfall

Vi skickar alltid ut en påminnelse i god tid inför hämtning av ditt förbrukade fosforfilter.

Filtermaterial som samlas in återvinns som råvara vid framställning av jord- och gödningsprodukter.

Så här fungerar hämtningen av ditt förbrukade fosforfilter

  1. Vi skickar ut information om hämtningen av det förbrukade fosforfiltret till dig som är berörd fastighetsägare.

  2. Du skickar eventuellt in ansökan om förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av filtermaterialet till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret. För att din ansökan ska hinna prövas måste den vara Samhällsbyggnadskontoret tillhanda senast 3 veckor före din hämtningsperiod börjar.

  3. Du beställer nytt filter, samt eventuell hjälp med filterbyte och transport av det förbrukade filtret till lämplig hämtningsplats, från din filterleverantör eller med den firma som du har tecknat serviceavtal med.

  4. Du ser till att filterbytet genomförs.

  5. Du ser till att placera det förbrukade filtret så att hämtning kan utföras. Det förbrukade filtret ska finnas tillgängligt för hämtning från den angivna hämtningsperiodens början. För filter med en torrvikt på upp till 500 kg får avståndet mellan filter och lämplig uppställningsplats för hämtningsfordon vara max 10 meter. För filter tyngre än 500 kg får avståndet vara max 5 meter. Hämtning sker med tung lastbil utan släp.

  6. Vi hämtar det förbrukade fosforfiltret och transporterar till behandlingsanläggning.

  7. Vi rapporterar till Samhällsbyggnadskontoret att vi har genomfört hämtning av ditt förbrukade filter.

Förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande

Du kan som fastighetsägare ansöka om förlängt hämtningsintervall hos Samhällsbyggnadskontoret. Du kan till exempel bli beviljad förlängt hämtningsintervall om du använder din avloppsanläggning sällan eller om avloppsanläggningen är dimensionerad för betydligt fler personer än den faktiska belastningen. Om du har egen åkermark så har du även möjlighet att ansöka om att själv få omhänderta det förbrukade filtermaterialet.

Ansökningsblankett för förlängt hämtningsintervall eller eget omhändertagande av fosforfilter finns på Norrköpings kommuns webbplats:

Förlängt intervall för byte av fosforfilter – Ansökan (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Eget omhändertagande av slam och fosforfiltermaterial (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Frågor kring förlängt intervall och eget omhändertagande ställs till Samhällsbyggnadskontoret, via Norrköpings kommuns kontaktcenter.

Kontakta kommunen (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: