Avfallshämtning från stationer

Gemensamma hämtningsställen, som vi kallar stationer, finns på platser i kommunen där det av olika anledningar inte är möjligt eller lämpligt att ha sophämtning med egna kärl vid varje fastighet. De boende i dessa områden har istället gemensamma kärl.

Vi hämtar restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar antingen i separata tunnor för respektive avfallsslag eller i fyrfackskärl om det är få hushåll som delar station.

Vi uppmanar hushåll som tillhör samma station att bilda en förening som ansvarar för stationen och är fakturamottagare hos oss.

Fastighetsnära insamling av förpackningar från alla hushåll

Nya regler som gäller för hela Sverige är att alla hushåll ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 2027. Kravet på att sortera sina förpackningar har funnits sedan 1994 – nu är syftet att göra det enklare för alla att göra det så att fler förpackningar kan återvinnas.

De hushåll som lämnar sitt avfall på en station och idag saknar kärl för förpackningar kommer att få det. Vår planerar att ställa ut kärlen för förpackningar till alla stationer under början av 2025. Vi kommer att ta kontakt med alla statoner under 2024.

Det här ingår

I ett abonnemang för stationer ingår skyltar, dekaler och kärl för

  • restavfall
  • matavfall
  • plastförpackningar
  • pappersförpackningar
  • metallförpackningar
  • ofärgade glasförpackningar
  • färgade glasförpackningar
  • tidningar och returpapper.

Storlek på kärl

Vi erbjuder fyra olika storlekar på kärl; 140 liter, 190 liter, 370 liter och 660 liter. I avfallstaxan ser du vilka kärl som erbjuds för respektive avfallsslag.

Tabellen visar måtten för respektive kärl.

Volym (liter)

Bredd (mm)

Djup (mm)

Höjd (mm)

140

484

550

1065

190

575

705

1075

370

770

811

1104

660

1255

840

1218

Avgifter

Ni betalar för avfallshämtningen enligt vår avfallstaxa. Avgifterna i sin helhet hittar ni i bilagan till avfallstaxan 2024.

Avfallstaxa

Förslag på abonnemang och dimensionering

Som stöd har vi tagit fram tre förslag på hur avfallshämtningen skulle kunna fungera för stationer för 5, 10 respektive 20 hushåll. Obervera att detta endast är förslag och det bästa är att ha en dialog med oss vilka kärl och hämtningsintervall som passar just er station.

5 hushåll

Förslag på kärl och hämtningsintervall för 5 hushåll.

Avfallstyp

Kärl

Hämtning

Matavfall

1 st. 140 liter

var 14:e dag

Restavfall

1 st. 370 liter

varje vecka

Tidningar och retur­papper

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Pappers­förpack­ningar

1 st. 660 liter

var 14:e dag

Plast­förpack­ningar

1 st. 370 liter

var 14:e dag

Metall­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Ofärgade glas­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Färgade glas­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Storleken på avfallsutrymmet enligt förslaget för 5 hushåll uppskattar vi behöver vara cirka 14 m² (3,4 m långt och 4 m brett). Storleken är beräknat på ett rektangulärt avfallsutrymme med kärl på båda sidor och en gång i mitten.

Avgiften för hämtningen enligt förslaget för 5 hushåll är 7 588 kr/år enligt avfallstaxan för 2024. Fast avgift tillkommer.

10 hushåll

Förslag på kärl och hämtningsintervall för 10 hushåll.

Avfallstyp

Kärl

Hämtning

Matavfall

1 st. 140 liter

Var 14:e dag

Restavfall

1 st. 370 liter

varje vecka

Tidningar och retur­papper

1 st. 190 liter

var 14:e dag

Pappers­förpack­ningar

2 st. 660 liter

var 14:e dag

Plast­förpack­ningar

2 st. 370 liter

var 14:e dag

Metall­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Ofärgade glas­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Färgade glas­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Storleken på avfallsutrymmet enligt förslaget för 10 hushåll uppskattar vi behöver vara cirka 17 m² (3,4 m långt och 4 m brett). Storleken är beräknat på ett rektangulärt avfallsutrymme med kärl på båda sidor och en gång i mitten.

Avgiften för hämtningen enligt förslaget för 10 hushåll är 11 443 kr/år enligt avfallstaxan för 2024. Fast avgift tillkommer.

20 hushåll

Förslag på kärl och hämtningsintervall för 20 hushåll.

Avfallstyp

Kärl

Tömning

Matavfall

2 st. 140 liter

var 14:e dag

Restavfall

2 st. 370 liter

varje vecka

Tidningar och retur­papper

1 st. 190 liter

var 14:e dag

Pappers­förpack­ningar

3 st. 660 liter

var 14:e dag

Plast­förpack­ningar

4 st. 370 liter

var 14:e dag

Metall­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Ofärgade glas­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Färgade glas­förpack­ningar

1 st. 190 liter

var 4:e vecka

Storleken på avfallsutrymmet enligt förslaget för 20 hushåll uppskattar vi behöver vara cirka 25 m² (3,4 m långt och 4 m brett). Storleken är beräknat på ett rektangulärt avfallsutrymme med kärl på båda sidor och en gång i mitten.

Avgiften för hämtningen enligt förslaget för 20 hushåll är 19 382 kr/år enligt avfallstaxan för 2024. Fast avgift tillkommer.

Senast uppdaterad:

Skåpet under en diskho. En stor plastlåda till vänster innehåller plats och pappersförpackningar. Till höger finns en soptunna samt ett kärl med matavfall. I mitten står en liten behållare med mjuka plastförpackningar, en rulle matavfallspåsar samt städmaterial.

5 tips för att bli vinnare på sortering

Vi konsumerar allt mer och handlar mer på nätet. Ju fler varor, desto mer förpackningar. Därför behöver vi alla hjälpas åt för att se till att förpackningarna samlas in och återvinns. Varje förpackning som du lämnar till återvinning gör skillnad.

Puffbild

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall? Sök i vår sorteringsguide för att få hjälp med att sortera rätt. Tillsammans sparar vi på jordens resurser och bidrar till en bättre miljö.