Skåpet under en diskho. En stor plastlåda till vänster innehåller plats och pappersförpackningar. Till höger finns en soptunna samt ett kärl med matavfall. I mitten står en liten behållare med mjuka plastförpackningar, en rulle matavfallspåsar samt städmaterial.

Så här sorterar en av våra fyrfackskunder: Under diskbänken finns sortering för restavfall, matavfall, en komprimerare för mjukplasten och en låda för övriga förpackningar. Lådan tar familjen med ut till fyrfackskärlen och sorterar det sista där.

5 tips för att bli vinnare på sortering

Vi konsumerar allt mer och handlar mer på nätet. Ju fler varor, desto mer förpackningar. Därför behöver vi alla hjälpas åt för att se till att förpackningarna samlas in och återvinns. Varje förpackning som du lämnar till återvinning gör skillnad.

Bara förpackningar bland förpackningar

Till förpackningar räknas allt som suttit runtom varan du köpt. Till exempel är en tandborste av plast ingen förpackning och ska därför läggas i restavfallet. Stekpanna är inte heller en förpackning och ska lämnas som metall på en returpunkt.

Sortera smart

Sortera efter det materialslag som förpackningen består mest av. I de fall materialslagen inte går att separera på ett enkelt sätt, kan båda materialen sitta kvar på förpackningen. Det kan till exempel vara den plastdel som sitter kvar på mjölkförpackningen, när du skruvat av locket.

Förpackningarna behöver inte diskas

Förpackningarna måste inte vara rena för att kunna återvinnas, men tömda. Du behöver alltså inte skölja ur förpackningarna. Men det kan ju vara trevligare, för dig, för dem som hämtar och för dem som återvinner förpackningarna.

Spara plats i kärlet

Platta ihop och samla mindre förpackningar i en större förpackning så tar de mindre plats i kärlet.

Ofta instruktion på förpackningen

Ofta står det på förpackningarna hur de ska sorteras.

Fortsätt sortera

Det avfall som du sorterar kommer till nytta genom att de återvinns till nya produkter.

Senast uppdaterad:

Puffbild

Varför ska jag sortera mina sopor?

År 2022 slängde de svenska hushållen 4,7 miljoner ton avfall, vilket motsvarar cirka 449 kilogram avfall per person. Hur du väljer att göra dig av med avfallet påverkar miljön.

Puffbild

Sök i sorteringsguiden

Är du osäker på hur du ska sortera och ditt avfall så att det kan återvinnas på bästa sätt? I vår sorteringsguide får du hjälp att sortera rätt.