Plats för dina sopkärl

Vårt ansvar är att hämta ditt avfall – ditt ansvar är att se till att vi kan göra det. För att sophämtaren ska kunna tömma ditt kärl och samtidigt ha en bra arbetsmiljö finns det några saker du som fastighetsägare behöver tänka på.

Tänk på detta när du planerar plats för dina kärl

Dina kärl ska stå på avsedd plats på hämtningsdagen och placerad så att hämtningen underlättas. Det innebär att du ska

 • placera kärlen med handtagen utåt på hämtningsdagen
 • ha mellanrum vid sidan av och mellan kärlen
 • ha en jämn, hård och halkfri yta under kärlen och där sophämtaren ska dra kärlen. Hinder som till exempel kanter, trösklar, trappsteg eller kullersten ska inte förekomma. Läs mer om dragvägen längre ner på den här sidan.

Det går bra att ha kärlen på en annan plats mellan hämtningarna.

Då hämtar vi inte ditt avfall

Vi hämtar inte ditt avfall om ditt kärl vid upprepade tillfällen är placerad så att sophämtaren behöver vrida på kärlet för att komma åt handtaget. Vi hämtar inte heller om det finns olika typer av hinder som försvårar eller helt hindrar oss från att hämta ditt avfall.

Hinder kan till exempel vara:

 • kanter, trösklar, trappsteg, kullersten
 • ej snöröjd eller halkbekämpad väg
 • en släpvagn som står i vägen
 • för tunga kärl
 • parkerade bilar
 • stängd grind
 • avstängd gata.

4 tips på placering av dina kärl

Vi har ett gemensamt ansvar att ditt avfall blir hämtat. Har du problem med placeringen av dina kärl? Kontakta oss så hjälps vi åt att hitta en lösning.

Storlek på fyrfackskärlen

Varje tunna har måtten:

 • höjd 110 cm
 • bredd 77 cm
 • djup 81 cm

Tänk på att det måste finnas utrymme mellan och runt de båda tunnorna för att det ska vara lätt att komma åt tunnorna, både för dig och för din sophämtare.

Lucka i staketet

Ge kärlen en lucka i staketet. Staket kan även fortsätta runt om. Detta gör det lätt att komma åt att slänga sitt avfall inifrån tomten, medan sophämtaren kommer åt kärlen från andra hållet.

Illustration ovanifrån där två sopkärl stor bredvid varandra med staket runtomkring dem, förutom på framsidan där det är öppet.

Utmed staketet

Ställ kärlen utmed staketet eller muren. Tänk på att ställa kärlen med handtagen utåt på hämtningsdagen.

Illustration över två sopkärl som står vänd mot varandra med ett staket på höger sida om dom.

I trädgårdshäcken

Gör ett eller två hål i trädgårdshäcken och ställ kärlen där. Platsen finns ju redan och det är lätta att komma åt kärlen från både tomten och gatan. Tänk på att ställa kärlen med handtaget utåt på hämtningsdagen.

Illustration över två sopkärl som står med buskar mellan kärlen samt på varje sida om kärlen.

Ställ kärl 1 någon annanstans

Ställ kärl 2 där du har dina kärl idag eftersom den töms oftast. Ställ kärl 1 på en annan plats och kör fram den med handtaget utåt på hämtningsdagen en gång i månaden.

Dragväg

På hämtningsdagen ska kärlen vara placerade intill körbar väg, utanför grind, max 5 meter från där sopbilen stannar. Om dragvägen, det vill säga avståndet mellan där sopbilen stannar och kärlen placering, är längre än 5 meter tar vi ut en extra kostnad. Bilderna nedan visar exempel på hur vi mäter dragvägen mellan kärlen och sopbilen. Vi ser helst att kärlen står så nära den farbara vägen som möjligt, om sophämtarna skulle behöva gå in på varje gård och hämta kärlen så blir sophämtning ett mycket tungt och besvärligt jobb.

Tänk på att

 • ha en jämn, hård och halkfri yta under kärlen och längs dragvägen
 • hinder som till exempel kanter, trösklar, trappsteg eller kullersten ska inte förekomma.
Illustration. Tunna till höger med en buske bredvid till vänster. En pil från tunnan mot vänster, förbi busken till en väg där sopbilen står.

Vi mäter dragvägen från mitten av kärlet till mitten av vägen där sopbilen kan stanna.

Illustration. Tunna till höger med en buske bredvid till vänster. En pil från tunnan mot vänster, förbi busken och över en trottoar till en väg där sopbilen står.

Vi mäter dragvägen från mitt emellan kärlen till mitten av vägen där sopbilen kan stanna.

Senast uppdaterad: