Tidplan för byte till fyrfackskärl

Alla villa- och fritidshusägare kommer att få fyrfackskärl. Arbetet med att byta ut alla kärl till fyrfack sker mellan 25 mars och 15 juni. Anledningen är att fastighetsnära insamling av förpackningar blir obligatoriskt för alla hushåll i hela Sverige.

Varje torsdag uppdaterar vi den här sidan med aktuell tidplan för kommande vecka. Vi publicerar även en driftinformation samtidigt.

Driftinformation

Du som kommer att få ditt kärl utbytt någon gång under våren ska ha fått ett informationsbrev från oss i slutet av vecka 12.

Få pushnotis i vår app

Ladda ner vår app och välj att få pushnotis för driftinformation för ditt område. Då får du veta när vi är på väg till ditt område.

Övergripande tidplan för bytet till fyrfack. Senast uppdaterad den 11 april. Nästa uppdatering kommer den 18 april.

Område

Preliminär tidplan

Skriketorp, Graversfors, Kneippen, Skarphagen, Kättsätter, Sandtorp, Jursla tätort, Kvillinge landsbygd (Lida), Skärblacka tätort, Kimstad tätort

Vecka 16

Norra, västra och södra delen av kommunen samt Norrköpings tätort

April

Västra delen av Vikbolandet

Maj

Östra delen av Vikbolandet

Juni

Områden som är klara.

Område

Klart

Lindö, Eksund, Standhugget, Viudden, Torps villasamhälle, Tallebo

vecka 14

Haga, Enebymo, Pryssgården, Lagerlunda, Fyrby, Tråbrunna, Näkna, Simonstorp, Delar av Kvillinge landsbygd, Åby tätort, Norsholm, Skärblacka landsbygd (Skärkind, Landsjö)

Vecka 15

Ändra hämtningsintervall - när du har fått dina fyrfackskärl

När du får dina fyrfackskärl har du ett förvalt abonnemang där kärl 1 hämtas var 4:e vecka och kärl 2 hämtas var 14:e dag. Du kan ändra till ett glesare intervall för kärl 1 eller kärl 2, eller för båda kärlen, genom att ansöka i Mina sidor.

Ändra hämtningsintervall för fyrfackskärl

Senast uppdaterad:

Illustration ovanifrån där två sopkärl stor bredvid varandra med staket runtomkring dem, förutom på framsidan där det är öppet.

Plats för dina sopkärl

För att sophämtaren ska kunna tömma ditt kärl och samtidigt ha en bra arbetsmiljö finns det några saker du som fastighetsägare behöver tänka på.