Hämtning av bygg- och rivningsavfall

Har du som privatperson själv utfört ett arbete som ger upphov till bygg- och rivningsavfall? Har du inte har möjlighet att lämna avfallet på en returpunkt? Här finns information om hur du kan beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall vid din fastighet.

Du beställer genom att kontakta vår kundservice och betalar en avgift för hämtning och behandling.

Kundservice

Avgifter för hämtning av fastighetsnära bygg- och rivningsavfall hittar du i prisbilagan på sidan Avfallstaxa.

Avfallstaxa

Beställ container

Du kan beställa container med storleken 10 m³ för fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall. Maxvikt är 10 ton.

Innan utkörning måste en godkänd plats för containern finnas och det är du som beställer containern som ansvarar för att det finns ett tillstånd för utplaceringen. En godkänd plats innebär att ytan där containern placeras är hårdgjord och att hämtning kan ske utan hinder. Containrarna rullas på plats och kräver därför ett större utrymme. Containrarna är cirka 2,6 m breda och cirka 6,3 m långa, höjden varierar beroende på storlek.

När du beställer en container får du ha den i fem dygn, för extra dygn tillkommer en avgift, se avgift i taxan.

Sprid gärna ut och fördela tunga föremål i containern och fyll den högst till dess övre kant.

Beställ storsäck

Du kan beställa dessa storlekar på storsäck för fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall:

 • storsäck cirka 0,2 m³
 • storsäck cirka 1,0 m³
 • storsäck cirka 2,0 m³.

Vid beställning av storsäck kan du få den utkörd mot en avgift eller hämta ut vid Returpunkt Norrköping. Du debiteras för säcken via faktura.

För hämtning av avfallet i storsäck ska säcken placeras på en plats med fri höjd på 4,5 meter. Avståndet mellan storsäck och lämplig hämtningsplats får vara max 5 meter. Hämtning sker med tung lastbil utan släp. När storsäcken är fylld tar du kontakt med Nodras kundservice för att beställa hämtning, se taxan för avgift.

Glas, farligt avfall, asbest, elavfall får inte slängas i storsäck och kan därmed inte beställas till de avfallsslagen.

Krav på sortering

Du måste sortera allt bygg- och rivningsavfall enligt minst dessa avfallsslag:

 • trä
 • metall
 • gips
 • glas
 • plast
 • mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten)
 • asbest
 • farligt avfall
 • elavfall
 • schakt.

Vid beställning av fastighetsnära hämtning av bygg- och rivningsavfall ska en container eller storsäck beställas för varje typ av avfallsslag. Om du exempelvis har rivit ett förråd behöver du beställa avfallsbehållare för trä från fasaden och en avfallsbehållare för tegel från taket.

Felsorteringsavgift och bomkörning

Om fraktionerna inte är rätt sorterade kan det tillkomma en felsorteringsavgift. Om vi av någon anledning inte kan hämta avfallet tillkommer en bomkörningsavgift, till exempel om det finns hinder i vägen, överlastning eller om avfallet är felsorterat. Vid bomkörning kommer vi tillbaka vid annat tillfälle när problemet är åtgärdat.

Senast uppdaterad: