Hämtning från skärgården

Du som bor permanent eller har ett fritidsboende i skärgården kan få hämtning av dina sopor och latrintunnor vid din brygga.

Sopor och latrin hämtas med båt, och det är ett tungt arbete att lasta i och ur båten. Vi är därför mycket tacksamma om du vill hjälpa oss med att skapa en bättre arbetsmiljö för vår sophämtare.

Dagen då båten kommer till dig är det viktigt att det finns plats vid bryggan så att båten kan lägga till. Från angöringsplatsen får det inte vara längre än 5 meter till soptunnan. Vi måste kunna lägga till med hela båten, inte bara med fören.

Hämtning av restavfall och matavfall

I skärgården hämtar vi restavfall och matavfall var 14:e dag. I ditt abonnemang ingår att vår entreprenör ger dig säckar för ditt restavfall respektive matavfall samt mindre matavfallspåsar. Lägg matavfallet i de små påsarna, knyt ihop och samla i den stora säcken för matavfall inför tömning. På sidan om matavfall kan du läsa mer om hur du använder och förvarar matavfallspåsarna rätt.

Matavfall

Lägg inte förpackningar och tidningar i restavfallet. Sortera dem separat och lämna på en återvinningsstation. Det finns en återvinningsstation vid affären i Arkösund. Av praktiska skäl kan vi tyvärr inte erbjuda hämtning av förpackningar och tidningar i skärgården.

Latrinhämtning

Latrintunnor får du av vår entreprenör. Fyll inte behållarna för latrin så att de väger mer än 15 kg. Om vikten överstiger 15 kg måste vi lämna kvar behållaren och hämta den vid ett senare tillfälle. Tänk på att

  • placera latrinbehållarna på bryggan så att de kan nås från båten.
  • var noga med att inte lägga något i behållaren som du inte skulle spola ner i ett avlopp, till exempel blöjor, bindor, bomullspinnar eller plast.

Slamtömning

Vi tömmer din slambrunn en gång per år, på hösten. Läs mer på sidan slam om vad du ska tänka på inför tömningen.

Slamtömning

Sopmajor

Som service till det rörliga friluftslivet (båtfolk, turister) finns det sopmajor på några öar. Sopmaja eller skärgårdsmaja är en anläggning med soptunnor och toalett. Kontakta kommunens kontaktcenter om du har frågor om sopmajorna.

Kontakta kommunen (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: