Dagvatten

Dagvatten är regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till våra ledningar. Det finns olika sätt för dig att ta hand om dagvattnet på din tomt och även hur du kan förebygga källar­översvämningar.

På kommunens webbplats finns kartor med kartor med riskområden för marköversvämning och information om kommunens åtgärder för att minska risken för översvämningar.

Översvämningar (norrkoping.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Puffbild

E-tjänster & frågor och svar om vatten och avlopp

Här lämnar du vattenmätarställning, beställer anslutning till vatten och avlopp och räknar ut anläggningsavgift.

Vid horisonten längs ett
blått vattendag i rörelse skymtas en solnedgång.

Visste du det här om vatten?

Hushållen i Sverige använder i snitt 140 liter dricksvatten per person och dygn. Vet du vad du förbrukar mest vatten till?