Dricksvatten

Dricksvatten är världens viktigaste livsmedel. Beroende på vattnets ursprung samt kvalitet renar vi vattnet genom olika tekniker. Men att se till att våra kunder har tillgång till dricksvatten är mycket mer än själva reningen på vattenverket.

En kvinna i svart tröja och uppsatt hår sitter på en brygga och blickar ut över en sjö.

Så sparar vi på vattnet

Det finns många sätt att spara vatten i vardagen. I de flesta fall behöver man inte ändra särskilt mycket på sina vanor, bara tänka till lite extra när man gör dem.

En hand håller i ett vattenglas. Vattenkranen är på och vattnet rinner ner i glaset.

Därför ska du välja kranvatten istället för flaskvatten

Det finns flera anledningar till att välja kranvatten framför flaskvatten. Ändå säljs stora mängder flaskvatten i Sverige, 25 liter per person och år.