Vatten och avlopp för företag och verksamhet

Företag och verksamheter har särskilda krav på sig när de släpper ut avloppsvatten. Det finns flera olika alternativ för den som behöver tillfälligt vatten, och möjlighet att ansluta sig till vatten- och slamkiosker.

Puffbild

Priser och avgifter

Avgifterna för avfall samt VA regleras i Avfallstaxan och VA-taxan som beslutas av Norrköpings kommunfullmäktige. För övriga tjänster som Nodra erbjuder finns avgifterna angivna i ett prisblad.

Puffbild

Avfall och återvinning för företag och verksamhet

Som verksamhetsutövare har du också en skyldighet att se till att din avfallshantering fungerar; att det avfall som har uppkommit i din verksamhet tas om hand och att beställa hämtning av ditt kommunala avfall.