Avloppsvatten

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för både spillvatten (avloppsvatten) och dagvatten (regn- och smältvatten). På våra reningsverk renar vi avloppsvatten från hushåll och industrier i Norrköpings kommun.

Puffbild

Spola rätt - det är lätt!

Har du koll på vad som får spolas ner i toaletten, eller är du en av dem som använder toaletten som din papperskorg?

En äldre man häller tvättpulver i en doseringslucka, på ovansidan av en stor tvättmaskin.

Hur mycket tvättmedel ska jag använda egentligen?

Det är inte alltid så lätt att veta hur mycket tvättmedel man ska använda, men hur mycket du doserar spelar roll.