Bygga vattenmätarplats

Här får du information om hur du bygger en vattenmätarplats.

Om du bara är ansluten till vårt spillvattennät och använder ditt eget vatten, ska vattenmätare sitta efter fastighetens egna va-utrustning som t.ex. pump, hydrofor och filter.

Skydda mätaren

Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Tänk på att placera vattenmätaren i ett utrymme som är skyddat från både värme och kyla. Vattenmätare som placeras i ouppvärmda utrymmen riskera att frysa sönder. Om vattenmätaren fryser får du bekosta en ny enligt gällande taxa.

Plats för vattenmätaren

Det ska sitta en mätarkonsoll horisontellt på väggen med två stycken avstängningsventiler, en före och en efter mätaren. Mätarkonsollen ska sitta 70-100 cm över golvet. Bygglängden på vattenmätaren för en villa är 19 cm. Vattenmätaren får du av oss. Mätarkonsollen är fastighetsägarens egendom och ansvar.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runtomkring vattenmätaren vara fritt.

Illustration över ett rum som visar hur röret med vattenmätaren ska sitta. Under vattenmätare finns en brunn och i taket en lampa.

Mätarplats

Det är viktigt att det

 • är fritt 90 cm ovanför vattenmätaren
 • är fritt 60 cm framför och under vattenmätaren
 • är ståhöjd (190 cm) i utrymmet där vattenmätaren är placerad
 • finns fungerade belysning i utrymmet
 • är frostfritt där vattenmätaren är placerad.

Vi ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren. Bytet kostar inget – vi bjuder både på mätaren och installationen. Vi byter ut vattenmätaren hemma hos dig ungefär var tionde år.

Mätarplatsen ska vara godkänd av oss. Vi följer de anvisningar för montering av vattenmätaren som finns i vår branschorganisation Svenskt Vattens publikation P100 Kallvattenmätare.

Mätare i mätarbrunn

Vi gör en bedömning om en mätarbrunn krävs och vi godkänner placeringen av denna. Vi kräver till exempel en mätarbrunn om sträckan mellan byggnaden och förbindelsepunkten överstiger 50 meter.

Mätarbrunnen ska placeras så nära förbindelsepunkt som möjligt och inom ej biltrafikerat område. Luckan ska vara värmeisolerad. Mätarbrunnen ska vara väl rengjord, tömd på vatten och vara försedd med en stege.

Mätarbrunnen kan utföras på två olika sätt:

1. En brunn med höj- och sänkbar konsol som går att lyfta upp för underhåll och avläsning.

2. En nedstigningsbrunn med en invändig diameter av minst 1 200 millimeter för en mätare, minst 1 500 millimeter för två mätare.

Mätarbrunnen ska dessutom uppfylla följande krav:

 • Fri öppning för nedstigning med en diameter på minst 600 millimeter.
 • Överfalsad, värmeisolerad och eventuellt låsbar lätt manövrerbar lucka placerad 100-200 millimeter över markytan.
 • Vattentätt utförande.
 • Brunnen får inte vara ansluten till avlopp.
 • Om du installerar en fast stege ska denna vara av korrosionshärdigt material.
 • Mätaren monteras i horisontell fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.
Illustration som anger vart avstängningsventil A respektive B sitter samt vad som är en skjutbar kopplingshylsa och var mätarkonsolen sitter.Förstora bilden
Illustration med anvisningar över hur en mätare ska placeras i en mätarbrunn.Förstora bilden

Senast uppdaterad: