Vattenkvalitet

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet analyserar vi cirka 2 000 prover per år. Det gör vi för att säkerställa att vattnet håller bästa kvalitet, att reningsprocessen fungerar, och för att säkerställa vattenkvaliteten i ledningsnätet.

Nodra har sju olika vattenverk. På sidorna för respektive vattenverk hittar du medelvärden från fem år på prover tagna hos användare. I tabellerna finns också de gällande gränsvärdena från Livsmedelsverkets föreskrifter. Dricksvatten klassas som ett livsmedel och vi följer därför Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12.

Dricksvattenkvalitet (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.