Vattenkvalitet

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet analyserar vi cirka 2 000 prover per år. Det gör vi för att säkerställa att vattnet håller bästa kvalitet, att reningsprocessen fungerar, och för att säkerställa vattenkvaliteten i ledningsnätet.