PFAS i dricksvatten

PFAS, även kallade högflourerade ämnen, tar extermt lång tid innan de bryts ner. Det gör att ämnena återfinns nästan överallt i miljön, både i vårt dricksvatten och vår mat. Nodra tar vattenprover på alla vattentäkter i kommunen för att mäta PFAS.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp med fler än 10 000 olika ämnen. De förekommer inte naturligt utan började framställas på 1950-talet.

PFAS finns i många olika produkter och används för att göra saker tåliga mot smuts, vatten, fett och värme. Det kan vara produkter som kläder, skidvalla, brandsläckningsskum eller impregneringsmedel. Tåligheten i dessa ämnen gör också att de bryts ner väldigt långsamt i naturen och därför finns kvar i vår miljö under lång tid.

PFAS orsakar inte akuta hälsoproblem men vissa av dem lagras i kroppen. Detta skulle kunna leda till negativa hälsoeffekter om man får i sig PFAS under lång tid.

PFAS i Nodras dricksvatten under gränsvärden

Nodra använder idag sju olika vattentäkter där alla undersöks regelbundet för PFAS. I flertalet av dessa är samtliga PFAS som mäts under detektionsgräns, det vill säga det är så låga halter att det inte går att mäta. I de täkter där vi uppmätt halter har alla prover legat under de gränsvärden som kommer börja gälla i januari 2026.

För dig som vill läsa mer om PFAS och PFAS i dricksvatten hänvisar vi till Livsmedelsverket

Perfluorerade alkylsubstanser (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: