Tryckstötar i vattenledningar

Tryckstötar förekommer ofta i disk- och tvättmaskiner, och kraften i tryckstöten kan skada ledningar. För att motverka detta kan du installera en tryckstötdämpare.

I framför allt gamla villor och fritidshus kan det uppstå så kallade tryckstötar i vattenledningarna. Dessa tryckstötar skapas när en vattenkran eller avstängningsventil stänger mycket snabbt i kombination med hög vattenhastighet i ledningen. Till exempel har ofta diskmaskiner och tvättmaskiner avstängningsventiler som stänger mycket snabbt. Tryckstötarna kan låta som om någon slår på vattenledningen med en hammare och kraften i tryckstötarna kan vara så stark att de kan skada ledningar och upphängningar.

Orsak till tryckstötar är ofta

  • snabbstängande ventiler på till exempel tvättmaskiner och diskmaskiner
  • löst sittande vattenledningar
  • underdimensionerade vattenledningar
  • blandare som stänger för snabbt.

Åtgärder för att motverka tryckstötar är att

  • se till att vattenledningarna är ordentligt fastsatta i väggen
  • byta ventilinsatsen i engreppsblandaren
  • montera en tryckstötdämpare på vattenledningen så nära avstängningsstället som möjligt.

Hur fungerar en tryckstötdämpare?

Svartvit illustration som visar vilket håll en tryckstötsdämpare ska sitta.

Skiss av en tryckstötdämpare

Tryckstötdämparen består av en cylinder med öppning i ena änden och en vägg i andra änden. I röret finns en rörlig kolv med O-ringar som tätar mot cylinderns vägg. Kolven har kontakt med vattnet i ledningen och kan absorbera de tryckstötar som skapas i ledningen.

Installation

Tryckstötsdämparen är enkel att installera på egen hand om du är lite händig. För att uppnå bästa resultat med tryckstötdämparen ska du montera den med en T-koppling på vattenledningen och så nära avstängningsstället som möjligt.

Skissen visar hur en T-koppling kan se ut. I skissen är maskinens rör eller slangingång vertikal och dämparen är monterad i förlängningen av det vertikala röret. T-rörets fria 90-gradiga anslutning är monterad till röret från väggen.

Det fungerar om du monterar på annat sätt men det ger något sämre effekt.

Senast uppdaterad: