Avgifter och regler för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsverksamheten är självfinansierad. Det innebär att Nodra inte får ta ut större avgifter än vad som behövs för att täcka kostnaderna. Intäkterna kommer in till bolaget via avgifter och regleras i VA-taxan, som beslutas av kommunfullmäktige i Norrköping.

Puffbild

Avgifter och regler för avfall

Avgifter för avfall regleras i avfallstaxan, som beslutas av kommunfullmäktige i Norrköping.

Puffbild

Självservice Fakturor och abonnemang

Här hittar du e-tjänster, blanketter, guider samt frågor och svar som rör dina fakturor och abonnemang.