Vattenkvalitet för Lilla Hummelvik vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Dricksvatten klassas som ett livsmedel. För att kunna garantera kvaliteten på vattnet analyserar vi cirka 2 000 prover per år. Det gör vi för att säkerställa att vattnet håller bästa kvalitet, att reningsprocessen fungerar, och för att följa förändringar i råvattentäkterna och planera för hur vi ska bemöta dem.

Tabellen uppger vilka ämnen och egenskaper som finns i vattnet, vilken enhet dessa presenteras i, dricksvattnets medelvärde, samt gränsvärde för dricksvatten hos användare.

Ämne/Egenskap

Enhet

Dricks­vatten
medel

Gräns­värde för dricksvattnen hos användaren

Färg

mg Pt/l

< 5

30

Turbiditet

FNU

0,15

1,5

Lukt

 

ingen

tydlig

Smak

 

ingen

tydlig

pH

 

7,6

≥ 6,5 och ≤ 9,5

Alkalinitet

mg/l

283

saknas

Kalcium (Ca)

mg/l

40

100

Magnesium (Mg)

mg/l

11

30

Totalhårdhet som Ca


8,1

saknas, gränsvärden är för kalcium och magnesium

Natrium (Na)

mg/l

66

200

Kalium (K)

mg/l

4

saknas

Järn (Fe)

mg/l

< 0,03

0,2

Mangan (Mn)

mg/l

< 0,04

0,05

Fluorid (F)

mg/l

0,59

1,5

Nitrit (NO2)

mg/l

0,003

0,5


Senast uppdaterad: