Foto av ett landskap. Längs ner i bild en sjö där landskapet bakom speglar sig i vattnet. Landskapet består av flera stora träda med gröna blad och en röd stuga med vitna knutar som syns mellan träden.

Fritidshus

Här finns allt du kan behöva veta gällande avfall och vatten för en sommar i ditt fritidshus.

Sommarhämtningen börjar från och med vecka 19 och avslutas vecka 38.

Notera att första och sista hämtningsvecka kan variera från kund till kund.

Nytt för i år är att alla fastigheter har fyrfackskärl. Det innebär att du har en fastighetsnära insamling av förpackningar så som plast, papper, metall, färgat- och ofärgat glas och tidningar även i ditt fritidshus.

Hämtningsdagar

På Mina sidor kan du se vilken dag vi kommer och hämtar dina sopor nästa gång. Kolla gärna så att vi har rätt kontaktuppgifter till dig i Mina sidor så att vi lätt kan kontakta dig när det behövs. Här kan du även ladda ner ett hämtningsschema som du kan skriva ut vid behov.

Mina sidor

Du som har ett fritidshus i skärgården kan få hämtning av dina sopor och latrintunnor vid din brygga.

Hämtning från skärgården

Ändra hämtningsintervall

Du som har fyrfackskärl har ett förvalt abonnemang för fyrfack där kärl 1 hämtas var 4:e vecka och kärl 2 hämtas var 14:e dag. Vill du fortsätta med detta behöver du inte göra något.

Du kan ansöka om att ändra till glesare intervall för kärl 1 eller kärl 2, eller för båda kärlen.

Ändra hämtningsintervall för fyrfackskärl

Extrahämtning

Om du har behov av en extrahämtning utöver den ordinarie hämtningen under ditt sommarabonnemang, kan du höra av dig till oss så hjälper vi till med det. En extrahämtning kostar 551 kronor. Då kommer vi och tömmer ditt kärl inom två arbetsdagar.

Om du har sommarabonnemang och önskar en extratömning utanför perioden vecka 19-38 kostar det 123 kronor. Då kommer vi och tömmer ditt kärl nästa gång vi är i området.

Du hittar kostnaderna för alla våra tjänster i avfallstaxan.

Avfallstaxa

Latrin

Om du har behov av nya latrinkärl kan du beställa det från oss. Det gör du i Mina sidor eller via ett formulär på webben. Du kan sedan hämta dina kärl på en returpunkt eller få dem levererade hem till dig.

Beställ nya latrinkärl

Du som vill beställa hämtning av ditt latrinkärl kan göra det senast två dagar innan hämtningen ska ske.

Beställ hämtning av latrinkärl

Ta hand om dina sopkärl

Det är viktigt att du tar hand om dina sopkärl för att arbetsmiljön för våra sophämtare ska vara bra. Här kommer en lista på saker som kan vara bra att tänkta på:

  • Vänd handtaget utåt. Det behöver inte stå utåt hela tiden utan det räcker att du vänder på kärlet när det är dags för hämtning.
  • Klipp buskar, häckar och träd som hänger ner över eller omringar ditt/dina sopkärl. Klipp även sådant som hänger ner över vägen där sophämtarna behöver dra kärlet eller behöver komma fram med bilen.
  • Titta gärna runt sopkärlet och ta bort getingbon och annat som kan ge en obehaglig överraskning när kärlet flyttas.
  • När vi har tömt dina sopor - passa på att rengöra kärlen. I värmen frodas larver och lukt.
  • Om ditt sopkärl är trasigt kan du kontakta Nodras kundservice för att få hjälp med detta.
  • Använd gärna vår sorteringsguide för att sortera soporna rätt.
    Sorteringsguide

Vattenmätare

Om du har en vattenmätare i din fastighet vill vi att du läser av mätaren en gång under säsongen och meddelar det till oss.

Du betalar enbart för den mängd vatten du använder men kostnaden är fördelat på alla fakturor under hela året. Avgiften kommer alltså inte som en klumpsumma, utan avgiften fördelas ut på fyra fakturor om du får fakturor kvartalsvis.

Lämna vattenmätarställning

Spara på vattnet

Vårt vatten i kommunen produceras vid sju olika vattenverk, två med ytvatten (sjöar) och fem med grundvattnet där vattnet har renats genom marken. Beroende på om grundvattendepoerna har fyllts på ordentligt under vintern och hur varm sommaren blir kan det bli ont om vatten i de områden som får sitt dricksvatten från grundvattnet. Därför är det bra att alltid tänka på hur mycket vatten du använder, såväl vid dusch och matlagning, som vid vattning av blommor eller påfyllning av din pool.

Så sparar vi på vattnet

Vattenskyddsområde

Om du har ditt fritidshus inom ett vattenskyddsområde eller rör dig inom sådant område, är det extra viktigt att du hanterar skadliga ämnen på ett sådant sätt att du inte förorenar mark, grund- eller ytvatten. Tänk till exempel på att aldrig tvätta bilen på hårdgjorda ytor, som till exempel asfalt. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner orenat ut i vattentäkten.

Senast uppdaterad:

Puffbild

Sorteringsguide

Är du osäker på hur du ska sortera ditt avfall? Sök i vår sorteringsguide för att få hjälp med att sortera rätt. Tillsammans sparar vi på jordens resurser och bidrar till en bättre miljö.

Puffbild

Varför ska jag sortera mina sopor?

År 2022 slängde de svenska hushållen 4,7 miljoner ton avfall, vilket motsvarar cirka 449 kilogram avfall per person. Hur du väljer att göra dig av med avfallet påverkar miljön.

I en trädgård står en vattentunna i trä. Ner i tunnan forsar
vatten från ett stuprör. Bakom tunnan syns en man hålla i en vattenkanna i zink.

Vattna din trädgård på rätt sätt

Dina växter och odlingar behöver vatten för att växa och bli fina. Här finner du tips vad du ska tänka på för att dina växter ska bli så fina som möjligt!

Närbild rakt ner i en pool där man ser bakhuvudet på en människa som simmar under vattnet. Ovanför huvudet kommer luftbubblor upp.

Så fyller och tömmer du din pool på rätt sätt

Så länge det inte råder bevattningsförbud är det tillåtet att fylla din pool via det kommunala vattennätet i vår kommun. För att dricksvattnet ska räcka till alla i ditt område är det viktigt att du följer de riktlinjer som finns när du fyller din pool, och att du sedan tömmer den på ett hållbart och lämpligt sätt.