En del av en diskbänk med en låda utdragen under. I lådan finns massor av skräp. En underarm håller i en metallförpackning ovanför lådan.

Varför ska jag sortera mina sopor?

År 2022 slängde de svenska hushållen 4,7 miljoner ton avfall, vilket motsvarar cirka 449 kilogram avfall per person. Hur du väljer att göra dig av med avfallet påverkar miljön.

En stor del av avfallet från svenska hushållen är icke-farligt avfall och går att ta tillvara på, på olika sätt. Cirka nio procent av hushållens totala avfall utgörs av så kallat farligt avfall. Det består av till exempel impregnerat trä, batterier och kemikalierester.

Ungefär hälften av hushållens icke-farliga avfall utgörs av hushållsavfall och liknande avfall. Denna typ av avfall består bland annat av restavfall som inte kan sorteras. Till exempel blöjor, kuvert, tuggummi och bomullspinnar. Sådant avfall ska kastas i soppåsen.

Det finns många skäl att sortera sina sopor. Några av de främsta är:

  • Om vi håller isär olika sorters material kan det mesta också gå till återvinning så att det kan bli nya produkter.
  • Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
  • Genom att sortera soporna minskar dessutom den mängd avfall som riskerar att hamna på deponi – det som vi i vanligt tal kallar en soptipp.
  • Skräp som slängs i naturen (eller någon annanstans) riskerar att läcka farliga ämnen.
  • Genom att du sorterar ditt avfall kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt. På så sätt skyddar vi andra människor och vår miljö.
  • Mycket av de vi använder, och sedan slänger, tar väldigt lång tid att bryta ner i naturen. Till exempel tar det 1 miljon år för glas att brytas ner och upp emot 500 år för en aluminiumförpackning.
  • Det är faktiskt också ett lagbrott att inte sortera sina sopor.

Senast uppdaterad: