Närbild rakt ner i en pool där man ser bakhuvudet på en människa som simmar under vattnet. Ovanför huvudet kommer luftbubblor upp.

Så fyller och tömmer du din pool rätt

Så länge det inte råder bevattningsförbud är det tillåtet att fylla din pool via det kommunala vattennätet i Norrköpings kommun. För att dricksvattnet ska räcka till alla i ditt område är det viktigt att du följer de riktlinjer som finns när du fyller din pool, och att du sedan tömmer din pool på ett hållbart och lämpligt sätt.

Om du fyller din pool med dricksvatten från det kommunala vattennätet ber vi dig att tänka på följande tips vid fyllning och tömning av poolen.

Att fylla poolen

  • Planera din fyllning, det kan ta tid.
  • Använd en trädgårdsslang eller liknande.
  • Fyll med cirka 2 kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten.
  • Fyll inte poolen samtidigt som grannen.

Att tömma poolen

Vid tömning av poolen ska vattnet i första hand tas om hand på den egna fastigheten. Detta gör du lämpligen genom att vatten får infiltrera över gräsyta eller dylikt. Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte ställer till problem för grannar.

Tänk även på att inte använda poolkemikalier dagarna innan tömning.

Mindre pooler kan du även tömma i en gatubrunn om du inte har möjlighet att tömma poolen på den egna fastigheten.

Poolkemikalier

Det finns mängder av poolkemikalier och lika många tillverkare. Tyvärr är inga av dessa produkter miljömärkta. Dock blir det mindre belastning på miljön om du följer de användarinstruktioner och den doseringsmängd som anges på varje produkt.

Överdosera inte. Använd inte kemikalier om det inte behövs.

Senast uppdaterad: