Beställ anslutning vatten och avlopp (servisanmälan)

För att beställa vatten behöver du göra en VA-beställning, en så kallad servisanmälan. Detta gör du genom att fylla i en blanketten för VA-beställning och skicka in den till oss via post.

Skicka in din servisanmälan tillsammans med din vatten- och avloppsituationsplan (VA-situationsplan). Det är viktigt att servisanmälan skickas in minst 6 månader innan du vill ansluta dig. Därefter kan vi förmedla en förbindelsepunkt.

Om fastigheten som du vill ansluta ingår i ett område där vi för närvarande bygger ut kommunalt VA till samtliga fastigheter inom området, handlägger vi din beställning inom några veckor.

Blanketter för att beställa anslutning till vatten och avlopp

VA-beställning för enfamiljshus, pdf för utskrift Pdf, 224.1 kB.

VA-beställning för verksamhet, pdf för utskrift Pdf, 390.7 kB.

Skicka blanketten till:

Nodra AB
Box 85
601 02 Norrköping

Beställ anslutning av vatten och tryckavlopp

Kontakta oss för att beställa och driftsätta LTA-pump.

Kontakta oss

Beställ byggvatten

Om du som privatperson eller verksamhet behöver vatten under byggtiden vid om-, till- eller nybyggnation kan det finnas möjlighet att ansluta byggvatten.

Beställ byggvatten

Senast uppdaterad:

Ett barn borstar tänderna vid handfatet

Anslut till vatten och avlopp

Så går det till att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Puffbild

Räkna ut din preliminära anläggningsavgift

När du ansluter till kommunalt VA betalar du en engångsavgift som kallas anläggningsavgift.