Räkna ut anläggningsavgift för vatten och avlopp

När du som fastighetsägare ansluter din fastighet till vatten, spillvatten och dagvatten betalar du en engångsavgift som kallas anläggningsavgift. Hur stor avgiften är beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till.

För villa och fritidshus

Här har du som ägare till ett småhus, det vill säga en villa, ett radhus eller ett fritidshus, möjlighet att räkna ut en preliminär anläggningsavgift för vatten och avlopp. För andra typer av fastigheter, vänligen kontakta kundservice.

Preliminär avgift

Den här e-tjänsten ger inte en exakt avgift. I enstaka fall kan det finnas särtaxebestämmelser i ditt område eller andra faktor som påverkar slutkostnaden. Vill du få en mer exakt uträkning för just din fastighet behöver du kontakta vår kundervice.

Kontakta oss

Vilka tjänster inom kommunalt vatten kommer din fastighet att ha?

Dricksvatten är det vatten som kommer ur din kran, ett kontrollerat livsmedel som produceras i våra vattenverk och leds via ledningar till din VA-anslutning.

Med spillvatten menar vi det som i dagligt tal kallas avloppsvatten.

Det finns två typer av avgifter för dagvatten: Dagvatten gata och Dagvatten total.

Dagvatten gata är en avgift som betalas av alla som äger en fastighet i område där det finns ett dagvattensystem, även om din fastighet inte är ansluten till det kommunala ledningsnätet. Skälet till att du ändå betalar för ditt dagvatten är att du drar nytta av den allmänna dagvattenhanteringen i närområdet, till exempel för gatorna fram till fastigheten.

Om stuprören och/eller dräneringsbrunnarna på din fastighet är anslutna till det kommunala ledningsnätet, betalar du istället avgiften Dagvatten total, som består av Dagvatten gata plus Dagvatten fastighet. Om din fastighet är i ett område där det saknas dagvattensystem, betalar du ingen avgift för dagvatten.

Räkna ut din preliminära anläggningsavgift

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2023 enligt Nodras VA-taxa.

Kommer din fastighet att ha kommunalt vatten?
Kommer din fastighet att ha kommunalt spillvatten?
Kommer din fastighet att ha kommunalt dagvatten?

* Om du är osäker på din fastighets storlek finns det möjlighet att ta reda på det genom att söka på din fastighetsbeteckning via Norrköpingskartan.

Norrköpingskartan (norrkoping.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

** Om du är osäker på hur många bostadshus som finns på din tomt, kontakta Lantmäterimyndigheten i Norrköpings kommun.

Lantmäteriförättningar (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Ett barn borstar tänderna vid handfatet

Anslut till vatten och avlopp

Så går det till att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Tunna med vatten

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det finns olika sätt att ta hand om dagvattnet på sin tomt.