Beställ matavfallskorgar för flerbostadshus, företag eller verksamheter

Det bästa är att matavfallspåsarna (8 liter) används tillsammans med de matavfallskorgar som vi delar ut till alla kunder. Korgarna gör att påsen ventileras och att matavfallet torkar. Vi erbjuder tyvärr inga korgar eller andra hållare till de större matavfallspåsarna (35 liter och 60 liter).

Grön korg med en grön matavfallspåse i. Korgens lock är stängd. 

Matavfallskorg till matavfallspåsar på 8 liter.

Hämta på returpunkt eller få leverans

Hämta på valfri returpunkt

Hämta ditt material kostnadsfritt på valfri returpunkt. Du kan hämta dem så snart du har fått ett bekräftelsemejl från oss, senast inom två veckor.

Få leverans mot en avgift

Du kan få ditt material levererat till en adress i Norrköpings kommun. Du får en bekräftelse via e-post när leveransen är bokad. För leveransen tar vi ut en avgift på på 544 kr, enligt avfallstaxa 2024.

Läs mer om avgifter för avfall i avfallstaxan.

Avfallstaxa

Du som endast ska hämta matavfallskorgar kan göra det på alla våra returpunkter. På Returpunkt Åby kan du åka in på området, men tänk på att inte köra upp på rampen om du kommer i en företagsregistrerad lätt eller tung lastbil för då kommer företaget att faktureras.

Om du bara vill hämta matavfallskorgar på någon av våra andra returpunkter hänvisar vi dig till att parkera utanför området och promenera in för att hämta korgarna.

Du som är hyresgäst kan höra av dig till din fastighetsägare för att få information om hur utdelning av matavfallskorg fungerar för just din fastighet.

Du som bor i villa kan hämta en matavfallskorg kostnadsfritt på returpunkten.

Tänk på att korgarna enbart ska användas till matavfallspåsarna och ingenting annat.

Läs mer om hantering av matavfall:

Matavfall

Beställ matavafallskorgar

Kund- och kontaktuppgifter


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter

Ange hur många matavfallskorgar som du vill beställa.
Hämta på returpunkt eller få leverans mot en avgift
Hämta på returpunkt
Du kan hämta på returpunkten så snart du har fått en bekräftelse via e-post.
Hämta på returpunktOm du kommer i en företagsregistrerad lätt lastbild behöver du ange registeringsnummer för att inte få en automatisk faktura för företag.
Leverans mot en avgift
Om du inte vill hämta själv på en returpunkt erbjuder vi leverans till en adress i Norrköpings kommun. Du får en bekräftelse på e-post när leveransen är bokad.
Leverans mot en avgift

Leveransadress
Leveransadress
Godkänn och skicka in din beställning

Senast uppdaterad: