Förpackningar från företag

I de flesta verksamheter, precis som i privathushåll, uppstår avfall som omfattas av producentansvar, som till exempel förpackningar av glas, metall, papper och plast. Även företagare är skyldiga att sortera ut och lämna sådant avfall för återvinning.

Du som driver kafé, restaurang, butik, kontor, byggföretag eller annan verksamhet, har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar som du har använt.

Olika sätt att lämna verksamhetens förpackningar

Det finns tre olika sätt att lämna dina utsorterade förpackningar.

1. Sök upp din närmaste mottagningsplats

Det är gratis att lämna ditt företags förpackningar på NPA:s mottagningsplatser.

Lämna förpackningar (npa.se) Länk till annan webbplats.

2. Prata med din fastighetsägare

Pratade du med din fastighetsägare om avfallshantering när ni skrev hyresavtal? Annars kan det vara värt att kolla om ni kan hitta någon form av överenskommelse. En del verksamheter kan vara så kallade samlokaliserade, det betyder att verksamheten delar avfallsutrymme med de privata hushållen i fastigheten.

3. Anlita en godkänd entreprenör

Ta kontakt och beställt hämtning av dina förpackningar från en godkänt avfallsentreprenör.

Mer information

Mer information om hur verksamheter ska sortera förpackningsavfall och på vilka sätt utsorterat förpackningsavfall kan lämnas till materialåtervinning finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: