Tips inför ditt besök på returpunkten

Här har vi samlat några tips inför ditt besök på någon av våra returpunkter.

  • Sortera gärna ditt avfall innan du åker iväg, så går det fortare att lämna på returpunkten. Här på vår webbplats finns information om vad du kan lämna och vad du ska tänka på för olika avfallsslag. Du kan också söka i vår sorteringsguide.
  • Ska du bara lämna förpackningar eller tidningar? Då kan du besöka en återvinningsstation.
  • Ska du bara lämna smått farligt avfall eller mindre elavfall? I flera matbutiker finns skåp för detta som vi kallar Samlaren.
  • Kom i god tid till våra returpunkter så att du hinner lasta av ditt avfall innan vi stänger för dagen.
  • Av arbetsmiljöskäl har vi ingen möjlighet att bära eller lyfta ditt avfall åt dig. Du måste alltså ta med dig bärhjälp på egen hand.
  • Av omtanke till andra trafikanter utanför och inne på returpunkten, se till att säkra sin last ordentligt så att andra inte skadas av utstickande eller lösa föremål.

Senast uppdaterad: