Nodra forum

I november 2023 hölls Nodra forum för ett 50-tal fastighetsägare och verksamma inom fastighetsbranschen. Syftet med Nodra forum är att årligen ha en mötesplats där vi informerar om vad som händer inom områdena VA, avfall och bredband.

VA- och avfallstaxa

Under forumet gavs ett förhandsbesked om det kommande årets VA-taxa och avfallstaxa. De nya taxorna kommer att publiceras på följande sidor inom kort.

Va-taxan

Avfallstaxa

Förpackningar och matavfall

Under forumet informerade vi om de förändringar som sker inom avfall.

Den 1 januari 2024 tar Nodra över ansvaret att samla in förpackningar från hushåll. Senast 1 januari 2027 måste du som fastighetsägare till flerbostadshus ordna fastighetsnära insamling av förpackningar.

Förpackningar och returpapper från flerbostadshus

Från den 1 januari 2024 är det också obligatoriskt för alla verksamheter och hushåll i hela Sverige att sortera ut matavfall. Du som äger ett flerbostadshus i Norrköping där ni blandar restavfall och matavfall behöver senast under 2024 ta kontakt med Nodra för att starta upp ett abonnemang för separat sortering av matavfall.

Matavfall från flerbostadshus

Vi informerade även att kommunerna tar över driften av återvinningsstationer från och med den 1 januari 2024.

Nodras webbplats

Under årets Nodra forum visade vi några av de förändringar som nu mera har skett på Nodras webbplats, nodra.se. Deltagarna fick möjlighet att lämna in förslag och önskemål på ändringar.

Grävarbeten & översvämningar

Vi svarade på frågan "Varför gräver Nodra så mycket?" och informerade om vilka åtgärder Nodra tar för att minska översvämningar samt informerade om vad du som fastighetsägare eller förvaltare kan göra för att skydda din fastighet. Mer informatioin om detta finns att läsa här:

Hur arbetar Nodra med att skyfallsanpassa Norrköping?

Så skyddar du ditt hus mot översvämning i källare

Så gör du vid översvämning i källare­

Nodras fiber

Vi berättade om vad som händer inom fiber hos Nodra.

Bredband

Presentation

Ta del av presentationen som hölls av våra sakkunniga under årets Nodra Forum.

Presentation Nodra forum 2023 Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad: