Styrning och organisation

Nodra AB är ett aktiebolag som ingår i Norrköpings kommuns bolagskoncern Norrköping Rådhus AB.

Vår verksamhet för vatten och avfall är självfinansierad. Det innebär att de avgifter som vi tar ut av våra kunder inte får överskrida våra kostnader för vatten, avlopp och avfallshanteringen.

Fram till den 3 september 2018 hette vi Norrköping Vatten och Avfall.

Henrik Peterson är vd för bolaget. Du når honom på telefonnummer 011-15 36 01 eller e-post.

Nodra AB:s VD, Henrik Peterson. Porträtt mot en gulbrun vägg. Peter har en jacka och en halsduk runt halsen.

Henrik Peterson, vd

Vi är organiserade i sex enheter som levererar inom alla tre affärsområden: Avfall, Vatten och avlopp samt Bredband. Enhetscheferna utgör tillsammans med VD och ledningsstrateg Nodras ledningsgrupp. Tre enheter är organiserade i grupper med gruppchefer.

Illustration över Nodras organisation som bestå av: VD och ledningsstrateg, Affär, Ekonomi, HR, Kommunikation och verksamhetsstöd med grupperna Kund- och verksamhetsstöd samt Kommunikation och verksamhetsutveckling, Projekt och utredning med grupperna Projekt bygg, Planering och utredning, Innovation och utveckling, Labb samt Projektstöd, Drift och underhåll med grupperna Vattenproduktion, Vattenrening, Ledningsnät, Insamling, Returpunkter samt Bredband.Förstora bilden

Årsredovisning och hållbarhets­rapport

Nodras årsredovisning 2023 Pdf, 770.1 kB.

Du kan även du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i Norrköping Rådhus ABs årsredovisning och hållbarhetsrapport. Den hittar du på Norrköpings kommuns webbplats:

Kommunala bolagens ekonomi (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Nodras styrelse

Nodras styrelse utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun.

Marcus Fägerstrand. Porträtt mot en suddig bakgrund.

Marcus Fägerstrand (M), ordförande

Lars Stjernkvist. Porträtt mot en helt vit bakgrund.

Lars Stjernkvist (S), vice ordförande

Magnus Boström. Porträtt mot en ljus bakgrund.

Magnus Boström (SD), ledamot

Erik Lambot. Porträtt utomhus mot en suddig bakgrund.

Erik Lambot (C), ledamot

Niclas Clarén. Porträtt mot en suddig bakgrund.

Niclas Clarén (KD), ledamot

Helena Engström. Porträtt utomhus med löv och ett hus i bakgrunden.

Helena Engström (M), suppleant

Kaisa Karro. Porträtt mot en suddig bakgrund.

Kaisa Karro (S), suppleant

Ikon över en människa som illustrerar att foto av personen saknas.

Catharina Claesson (L), suppleant

Fackliga företrädare

Roger Allen. Porträtt mot en suddig bakgrund.

Roger Allen, Vision

Anna Lundqvist. Halvporträtt mot en vit vägg

Anna Lundqvist, Sveriges ingenjörer

Senast uppdaterad: