Historien om Nodra

Nodra har genomgått flera stora förändringar sedan bolaget bildades 2005. Det här är vår historia.

Vår historia

Norrköping Vatten AB bildades 2005 på uppdrag av kommunen och var från börjat ett renodlat vattenbolag.

2011 fick vi ett nytt uppdrag från kommunen som innebar att vi skulle ordna bredband för kommunens invånare.

2014 fick vi även uppdraget att ansvara för avfallsverksamheten och har sedan dess haft kommunens uppdrag att ansvara för VA, avfall och bredband. Syftet med att samla de tre uppdragen inom samma bolag var att kunna nyttja samordningsvinster, storskaligheten och kontakten med de kunder som använder dessa tjänster. I samband med detta bytte vi namn till Norrköping Vatten och Avfall AB.

År 2019 och 2021 tog vi över delar av avfallsverksamheten i egen regi som tidigare varit på entreprenad – insamling från småhus och driften av våra returpunkter.

Sedan 2005 har bolaget dessutom ökat kraftigt i storlek, från ca 50 medarbetare till över 170.

Illustration över Nodras historia i form av en tidslinje. Längst ner ett streck med en cirkel med figurer till vänster. Ett streck från den med siffror som ökar fram till ytterligare en cirkel med samma figurer men som nu är större. Ovanför finns ett streck som visar när i tiden Nodra har hetat annat. Ovanför det finns ikoner över olika händelser som skett för bolaget under olika år.. Förstora bilden

Namnet Nodra

2018 beslutade vi oss för att byta namn till Nodra.

Anledningarna till namnbytet var flera – det var svårt för våra kunder att komma ihåg vårt långa och krångliga namn, Norrköping vatten och avfall, vilket gjorde att bolaget fick flera och felaktiga förkortningar, alla delar av verksamheten speglades inte i namnet, vi ville ha ett nytt bolagsnamn att enas under där alla affärsområden var lika viktiga och där ett kortare namn kunde göra det enklare i vardagen för medarbetarna.

Medarbetarna på bolaget fick komma med idéer till det nya namnet och i juni 2018 kunde vi presentera vårt nya namn.

Namnet bygger på:

  • Norrköping – geografisk tillhörighet
  • Nod – en punkt, där allt kopplas samman eller slutar. En viktig nod för vatten/avlopp/avfallshantering samt en förgreningspunkt (kopplat till bredband)
  • Bidra – att bidra till den hållbara utvecklingen och bidra till Norrköpings utveckling framåt.

Cirklarna i logotypen symboliserar noder, kretslopp och flöden som tillsammans bildar en helhet.

Vår berättelse

Vad gör du en vanlig vardag?

Kanske tar du en varm dusch på morgonen och kollar mejlen i telefonen. Dricker en flaska vatten efter träningen, streamar en film på kvällen och kastar soporna när dagen är slut. Dessa vardagliga saker som är enkla och livsviktiga för att du ska ha en bra dag – det är vårt jobb. På Nodra arbetar vi varje dag, dygnet runt för att se till att våra kunder har tillgång till ett stabilt bredband, rent vatten och att avfallet tas om hand på ett hållbart och effektivt sätt. På så sätt värnar vi om din vardag här och nu, men också om den du ska ha i framtiden. Vi vill bidra till att livet i Norrköping blir så enkelt och bra som möjligt genom att skapa bra vardagar – om och om igen.

Ryggen på en kvinna med ryggsäck och kortärmat. Hon tittar snett uppåt. Högt gräs syns runtomkring henne och i bakgrunden skymtar en utslagen björk.

Senast uppdaterad: