Så gör du vid översvämning i källare­

Om du drabbas av en källaröversvämning finns sådant som kan vara bra att tänka på för att minimera skadorna och för att underlätta i utredningsarbetet.

Om du drabbas kan det vara bra att tänka på följande.

  • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Elen kan innebära direkt livsfara. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  • Flytta saker som kan skadas av vatten.
  • Försök att täta golvbrunnar och andra inflöden med tungt tättslutande föremål som till exempel sandsäckar.
  • Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
  • Skaffa hjälp med länspumpning från räddningstjänsten eller ditt försäkringsbolag.
  • Ring ditt försäkringsbolag och ordna hjälp med skadereglering och uttorkning. Försäkringsbolaget har kontakt med saneringsfirmor som hjälper till att minska skada och påbörja sanering.
  • Dokumentera skador, skriv ner hur vattnet kom in, vilka åtgärder du gör och fotografera. Detta underlättar utredningsarbetet.
  • Eventuella ersättningskrav på oss måste du skicka in skriftligen med underlag. Använd blanketten Anmälan vid vattenskada på egendom.

Anmäl vattenskada på egendom

Vid källaröversvämning under torrväder bör man undersöka servisbrunnen. På så vis kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i de allmänna ledningarna.

Att tänka på för att underlätta utrednings­arbetet

  • Hur kom vattnet in?
  • Vilka åtgärder vidtog du?

Innan olyckan är framme

Så skyddar du ditt hus mot översvämmning i källare

På kommunens webbplats finns kartor med kartor med riskområden för marköversvämning och information om kommunens åtgärder för att minska risken för översvämningar.

Översvämningar (norrkoping.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: