Fastighetsägare för flerbostadshus kan få ersättning för fastighetsnära insamling av förpackningar

Publicerad:

Nu kan fastighetsägare för flerbostadshus i Norrköping med insamling av förpackningar som hämtas av någon av våra auktoriserade entreprenörer, eller som hämtas i underjordsbehållare, ansöka om ersättning, vilket innebär att de inte behöver stå för hela insamlingskostnaden.

Den här informationen har vi skickat som brev till alla ägare till flerbostadshus i Norrköping.

Nu kan du som är fastighetsägare och har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall som hämtas av någon av våra auktoriserade entreprenörer, eller som hämtas i underjordsbehållare, ansöka om ersättning. Ersättningen kommer oftast inte att täcka hela kostnaden för insamlingen men det blir ett bidrag till dig. Du behöver inte ha insamling av alla förpackningar för att få ersättning. Du får ersättning för de förpackningsslag som du samlar in.

Om du inte har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall idag påminner vi om att det är obligatoriskt att ha detta senast den 1 januari 2027. Läs mer längre ner.

Rapportera senast 29 februari om du har förpacknings­insamling idag

Om du redan har insamling av förpackningar behöver du rapportera senast den 29 februari för att kunna få ersättning retroaktivt från 1 januari 2024.

Om du inför insamling av förpackningar efter den 29 februari behöver du rapportera det till Nodra samma dag som insamlingen börjar användas av hushållen. Din ersättning gäller från den dagen du rapporterar in dina uppgifter till oss.

Så gör du

Du kan antingen fylla i ett formulär eller ladda ner en excelmall och skicka in till oss för att få ersättning för insamling av förpackningsavfall.

Rapportera insamling av förpackningar i flerbostadshus

Tidplan för ersättningen

Första ersättningen till fastighetsägare med förpackningsinsamling sker efter sommaren 2024, som ett avdrag på fakturan från Nodra. Därefter får du löpande avdrag på din faktura varje kvartal. I dagsläget kan vi inte säga när första avdraget kommer att ske. Mer information kommer.

Obligatoriskt med fastighetsnära insamling av förpackningar från och med den 1 januari 2027

Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll kunna lämna sina förpackningar av papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas till fastighetsnära insamling.

Du som idag inte har insamling av förpackningar behöver så snart som möjligt börja planera för hur du ska uppfylla kravet på fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nodra har upprättat ett auktorisationssystem där entreprenörer kan ansluta sig för att få möjlighet att sälja avfallstjänster till fastighetsägarna för flerbostadshus i Norrköping. Det är bara de företag som blir auktoriserade av Nodra som får samla in förpackningarna.

Ta kontakt med någon av Nodras auktoriserade entreprenörer för frågor om uppstart av abonnemang, dimensionering av antal kärl för förpackningar och tömningsfrekvens.

Förpackningar och returpapper från flerbostadshus

Fakta

Producentansvar för förpackningar infördes 1994. Det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Den 1 januari 2024 tog kommunerna över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall från Förpackningsinsamlingen (FTI) som ett första steg för att effektivisera avfallshanteringen och göra det lättare för alla att återvinna.

Producentansvaret för förpackningar kvarstår efter 1 januari 2024 vilket betyder att förpacknings­producenterna fortsätter att bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar. Naturvårdsverket har beslutat om en modell för vilken ersättning kommunerna får från producenterna. Naturvårdsverket betalar ut ersättningen till Nodra som i sin tur betalar ut ersättningen till fastighetsägare för flerbostadshus som har insamling av förpackningar.