Nu finns ett förslag till reviderad avfallsplan för Norrköpings kommun

Publicerad:

Avfallsplanen är en lagstadgad plan som alla kommuner i Sverige måste ha. Under hösten och vintern har Norrköpings kommun tagit fram ett förslag till reviderad avfallsplan som nu är ute på samråd. Du som medborgare eller intressent har nu möjlighet att lämna dina synpunkter.

Avfallsplanen innehåller 7 övergripande mål och 32 åtgärder som ska genomföras under planperioden som är på fyra år – 2024 – 2028. Syftet med avfallsplanen är att Norrköpings kommun ska klättra på avfallstrappan, det vill säga minska andelen avfall som går till deponi och förbränning och öka andelen som materialåtervinns och återbrukas. Ett stort fokus i den reviderade avfallsplanen är att förebygga att avfall uppkommer.

Avfallsplanen beskriver även den nuvarande avfallshanteringen i kommun.

Lämna dina synpunkter

Samrådet pågår mellan den 2-30 april 2024. Förslaget till den reviderade avfallsplanen hittar du som blädderexemplar i förvaltningshuset Rosen samt på Stadsbiblioteket. Du kan även ta del av den digitalt på Norrköpings kommuns webbplats under rubriken "Styrande dokument för ekologisk hållbarhet".

Ekologisk hållbarhet (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Du är välkommen att skicka dina synpunkter om den reviderade avfallsplanen till samhällsbyggnadskontoret via mejladressen samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se.

Har du några frågor, kontakta Karin Faxér, strateg, samhällsbyggnadskontoret. Tel: 011 -15 19 74, karin.faxer@norrkoping.se.