Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet.

Klinga verksamhetsområde, etapp 5

Området ska exploateras för verksamhetsmark. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.

Kommunen bygger ut gator, ledningar och cykelvägar.

Klinga verksamhetsområde, etapp 5 (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Nodras uppdrag

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp, samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten. Dammen ska även ha en reningsfunktion.

Upphandling av entreprenörer sker under sista kvartalet 2024. Genomförandet är planerat att starta i början av 2025 och avslutas våren 2026.

Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet.

Kontakt

Helena Aspdahl, projektledare

Senast uppdaterad: