Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet.

Smedby 6:1

Smedbys gamla idrottsplats ska exploateras för bostadsbyggnation. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.

Kommunen bygger ett nytt bostadsområde där gamla Smedby IP låg. Målet är att komplettera Smedby med minst 180 nya bostäder och en ny förskola.

Smedby IP blir bostadsområde (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Nodras uppdrag

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp, samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.

Projektet startar troligtvis under andra kvartalet 2024 och pågår fram till första kvartalet 2025.

Kontakt

Johan Bredin, projektledare

Senast uppdaterad: