Flygfoto över området. I fotot finns markering som visar exploateringsområdet.

Utbyggnad Klinga etapp 3

Området ska exploateras för verksamhetsmark. Nodra bygger ut vatten och avlopp till området samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten.

Kommunen bygger ut gator, ledningar och cykelvägar.

Klinga verksamhetsområde, etapp 3 (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Nodras uppdrag

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp, samt anlägger en fördröjningsdamm för dagvatten. Dammen ska även ha en reningsfunktion.

Arbetet är planerat att påbörjas under våren 2024 fram till våren 2025.

Flygfoto över området. I fotot finns markeringar som visar alla exploateringsområden i Klinga

Kontakt

Helena Aspdahl, projektledare

Senast uppdaterad: