Tillfälligt vatten

Nodra erbjuder olika alternativ för den som behöver tillfälligt vatten. Vanligast är det företag som byggentreprenörer, asfaltsläggare och spolbilsföretag som använder våra tjänster för tillfälligt vatten. Det kan också användas vid olika sorters evenemang.

Puffbild

E-tjänster & frågor och svar om vatten och avlopp

Här lämnar du vattenmätarställning, beställer anslutning till vatten och avlopp och räknar ut anläggningsavgift.

Puffbild

Priser och avgifter

Avgifterna för avfall samt VA regleras i Avfallstaxan och VA-taxan som beslutas av Norrköpings kommunfullmäktige. För övriga tjänster som Nodra erbjuder finns avgifterna angivna i ett prisblad.