Slamkiosk

I våra slamkiosker kan entreprenörer lämna hushållsspillvatten från privathushåll eller verksamheter. Bli kund hos oss och anslut ditt företag till tjänsten för att kunna använda slamkiosken.

En slamkiosk är en avlämningsplats/-byggnad som används av entreprenör för att kunna lämna hushållsspillvatten från privathushåll eller verksamheter. Med hushållsspillvatten avses WC-spillvatten samt bad-, disk- och tvättvatten och i det innefattas även avloppsvatten från slutna tankar, båtlatrin, slam från byggtoalett och/eller bajamaja samt avfall i samband med slamsugning av avlopp vid stopp.

Våra slamkiosker är öppna dygnet runt, årets alla dagar. Det gör att du kan tömma slammet när som helst på dygnet, utan att behöva anpassa dig till våra öppettider.

Full kontroll

Få full kontroll över hur mycket slam som du lämnat. När du använder våra slamkiosker för att kunna lämna slam, får du en personlig inloggning till webbplatsen vattenkiosk.se. Där kan du följa dina lämningar och se hur mycket slam du lämnat vid varje tillfälle.

Bidra till ett hållbart ledningsnät

Föroreningar, fett, grus, textilier med mera som lämnas i slamkiosken kan skada vårt ledningsnät, reningsprocesserna, slamkvaliteten eller Motala Ström. Genom att teckna avtal för användning av slamkiosk bidrar du till att Nodras ledningsnät och reningsprocesser är hållbara i många år framöver.

Bidra till bättre miljö

Vid användning av våra slamkiosker bidrar du till att minska den tunga trafiken till vårt reningsverk på Slottshagen. Du bidrar också till vår luktreducering i området kring Slottshagen, så de boende i Inre hamnen slipper känna bajslukt när de rör sig i området.

Våra slamkiosker

Nodra har två slamkiosker:

  • Berga slamkiosk, Lindövägen 90
  • Herstadberg slamkiosk, Ströbogatan 15.
Slamkiosk. Liten byggnad med en metaldörr.

Berga slamkiosk

Slamkiosk. Liten byggnad med en metaldörr.

Herstaberg slamkiosk

Kostnad och fakturering

Kostnad per kubikmeter är 318 kronor exklusive moms. Fakturering sker månadsvis. Om du har flera nycklar kan du se kostnad per nyckel på fakturan.

Nyckeln är en värdehandling, vid skadad eller borttappad nyckel debiteras en avgift på 500 kronor plus moms.

Så här använder du tjänsten

För att använda tjänsten behöver du vara ansluten som kund för slamkiosker samt ha fått en eller flera nycklar till slamkiosken.

Kontakta vår kundservice för att teckna ett avtal för tjänsten. När avtalet är klart och vi har registrerat er för tjänsten skickas nyckel till slamkiosken per post.

Ta med egen slang och klokoppling vid lämning av slam. Kopplingen ska vara av typen 4 tums tykoflex-koppling (hane).

Det är olika nycklar till slamkioskerna. Däremot får du som slamkioskanvändare även tillgång till våra vattenkiosker där du har möjlighet att ta vatten för att skölja ur bilen efter tömning. Tänk dock på att du faktureras för den mängd vatten som du använder.

Du kan se hur mycket slam som du har lämnat genom att logga in på webbtjänsten vattenkiosk.se. Inloggningsuppgifterna får du i samband med start av tjänsten hos Nodra.

vattenkiosk.se (extern sida) Länk till annan webbplats.

Om du vill lämna slam som är av annan karaktär än hushållsspillvatten, ta kontakt med vår kundservice så för vi en dialog kring om vi har möjlighet att ta emot ditt slam.

Felanmälan

Felanmälan av vattenkiosken gör du till vår kundservcie på vardagar under våra telefontider. Se kontaktuppgifter och telefontider på:

Kontakta oss

Senast uppdaterad: