Anmäl skada på egendom

Använd blanketten för att anmäla en skada på egendom som du anser att Nodra har förorsakat.

Nodra kan vara ersättningsskyldig för de skador som du har drabbas av enligt skadeståndsrättsliga regler. För att skadeståndsskyldighet ska föreligga räcker det dock inte att skada föreligger, det krävs även att denna skada orsakats av Nodra genom vårdslöshet.

Om du anser att Nodra är ansvarig och därmed ersättningsskyldig för skadan du drabbats av ska du också kunna visa detta. Det är därför viktigt att du fyller i denna blankett så noggrant som möjligt. Oavsett ansvarsbedömningen beklagar vi det obehag som skadan har vållat dig.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

Om du har drabbats av en egendomsskada ska du i första hand anmäla den till ditt försäkringsbolag. Exempelvis täcker din hemförsäkring, bilförsäkring eller företagsförsäkring flertalet av de skador som uppkommer på egendom. Du har därefter möjlighet att återkomma med ett ersättningsanspråk gentemot Nodra avseende eventuell självriskkostnad när skaderegleringen är avslutad.

Frågor och svar om skadeärenden

  1. Nodras försäkringsbolag gör en bedömning i varje enskilt fall men i regel så är svaret nej, Nodra ersätter inte åldersavdrag som ditt försäkringsbolag har gjort.

  2. Nodras försäkringsbolag gör en bedömning i varje enskilt fall. I många fall ersätter Nodra endast självrisken för din hemförsäkring.

  3. Försäkringsbolag som till exempel Länsförsäkringar kräver ersättning av Nodra för skador som de i sin tur har betalat ut till sina kunder. Nodras försäkringsbolag gör dels en teknisk utredning som ligger till grund för kundernas anspråk på ersättning för självrisken, och dels sker det en diskussion med kundernas försäkringsbolag om deras krav på ersättning.

  4. Lämna in en anmälan till din hemförsäkring. Ditt försäkringsbolag gör en bedömning i varje enskilt fall och tillämpar till exempel åldersavdrag, innan de fattar beslut och betalar ut din ersättning. Du använder ersättningen från ditt försäkringsbolag för att renovera och ersätta det som har blivit förstört. Du lämnar sedan in en skadeanmälan till Nodra som utreder din rätt till ersättning för självrisken för din hemförsäkring.

  5. Ett skadeärende från en källaröversvämning som uppkommit i samband med ett omfattande regn kan ta upp till 24–36 månader innan alla kunder har fått besked.

Senast uppdaterad: