Anmäl skada på egendom

Använd blanketten för att anmäla en skada på egendom som du anser att Nodra har förorsakat.

Nodra kan vara ersättningsskyldig för de skador som du har drabbas av enligt skadeståndsrättsliga regler. För att skadeståndsskyldighet ska föreligga räcker det dock inte att skada föreligger, det krävs även att denna skada orsakats av Nodra genom vårdslöshet.

Om du anser att Nodra är ansvarig och därmed ersättningsskyldig för skadan du drabbats av ska du också kunna visa detta. Det är därför viktigt att du fyller i denna blankett så noggrant som möjligt. Oavsett ansvarsbedömningen beklagar vi det obehag som skadan har vållat dig.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag

Om du har drabbats av en egendomsskada ska du i första hand anmäla den till ditt försäkringsbolag. Exempelvis täcker din hemförsäkring, bilförsäkring eller företagsförsäkring flertalet av de skador som uppkommer på egendom. Du har därefter möjlighet att återkomma med ett ersättningsanspråk gentemot Nodra avseende eventuell självriskkostnad när skaderegleringen är avslutad.

Senast uppdaterad: