Avfallsplan

Avfallsplanen är Norrköping kommuns styrande dokument för avfalls­hantering. I den anges mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

I avfallsplanen formuleras åtgärder och ansvarsfördelning mellan kommunala förvaltningar och bolag. Avfallsplanen skapar möjligheter för att avfallshanteringen i Norrköping i
högre grad ska ta klivet upp på de två översta trappstegen på avfallstrappan, det vill säga återbruk och förebyggande av avfall.

Avfallsplan med bilagor för Norrköpings kommun (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Avfallsplanen bildar tillsammans med avfallsföreskrifterna den kommunala renhållningsordningen.

Illustration över en stad med en trappa i mitten. På varje trappsteg finns olika figurer som motsvarar varje steg på avfallstrappan.

Avfallstrappan med de olika stegen där de två översta stegen symboliserar återbruk och förebyggande av avfall.

Senast uppdaterad: