Arbetsmiljö

Nodra är mån om medarbetarnas arbetsmiljö. En viktig del av detta är hur avfallsutrymmena är utformade då detta har en stor inverkan på medarbetarnas arbetsmiljö.

Avfallsutrymmens utformning och placering har stor inverkan på hämtningspersonalens arbetsmiljö. Fel planerat kan avfallsutrymmen och dess omgivande trafiklösningar leda till tungt fysiskt arbete, medföra risk för olyckor och förslitningsskador samt öka skadlig stress. För att säkerställa en god arbetsmiljö för de som hämtar avfallet ska kraven i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen, samt Arbetsmiljöverkets regler följas.

Vi följer och hänvisar därför till de riktlinjer för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation som finns i handboken. Handboken finns att ladda ner på Avfall Sveriges webbplats.

Handbok för avfallsutrymmen (avfallsverige.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: