Avfallsföreskrifter

Avfallsföreskrifterna för avfallshantering i Norrköpings kommun antas av kommun­fullmäktige. Föreskrifterna reglerar kommunens ansvar för hantering av avfall.

Föreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen den kommunala renhållningsordningen.

Det är Nodra, eller den som vi har utsett, som endast får transportera och omhänderta allt kommunalt avfall inom kommunen.

Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun (norrkoping.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: