För dig som är exploatör

På denna sida finns information till dig som är exploatör och behöver initiera en VA-utbyggnad till din fastighet eller till ett helt område.

Följande information behöver du skicka in till Nodra inför en VA-utbyggnad.

Detaljplan

En förutsättning för att vårt arbete ska flyta på smidigt är att det finns en detaljplan antagen och att det som du vill åstadkomma faller inom den detaljplanen.

Hur ser din plan ut för området?

För att vi ska kunna dimensionera VA-ledningsnätet till din exploatering på bästa sätt så ber vi dig att skicka in en karta till oss över din exploatering. Det är viktigt att kartan överensstämmer med den som du har skickat in till Lantmäteriet.

Kartan ska visa

 • hur gatorna kommer vara placerade
 • antalet fastigheter
 • storlek på fastigheterna
 • om det är småhus eller flerbostadshus
 • vilka tjänster (det vill säga spillvatten, dagvatten och dricksvatten) som fastigheterna ska ansluta sig till.
 • din plan för att ta hand om de mindre regnen, vilket är de första 10 mm av ett regn, om området ska ansluta sig till tjänsten dagvatten total
  Fastighetsägare, regn och dagvatten (Norrkoping.se) Länk till annan webbplats.
  eller
  din plan för att ta hand om dagvattnet om området inte ska ansluta sig till tjänsten dagvatten total.

Skicka in karta över din exploatering

Skicka in ditt underlag via e-post till kundservice@nodra.se. Följande information ska finnas med:

 • företag
 • kontaktperson och telefonnummer dagtid
 • karta över din exploatering.

När vi har tagit emot ditt underlag kommer Nodra att kontakta dig.

Om du har behov av byggvatten under tiden du bygger kan du hitta mer information om det på sidan Byggvatten.

Byggvatten

Senast uppdaterad: