Byggvatten

Om du som privatperson eller verksamhet behöver vatten under byggtiden vid om-, till- eller nybyggnation kan det finnas möjlighet att ansluta byggvatten.

Hanteringen ser olika ut beroende på om du är privatperson eller om det är en verksamhet som har behov av byggvatten.

För verksamheter

Kontakta vår kundservice i god tid innan byggstart för att säkerställa om det finns möjlighet att ansluta till byggvatten.

För privatperson

Du som privatperson kan få byggvatten kostnadsfritt under sex månader om du har skickat in servisanmälan och VA-situationsplan samt monterat en avstängningskran på din servisledning. Läs mer på sidan anslut till vatten och avlopp.

Anslut till vatten och avlopp

Byggvatten via befintlig eller tillfällig servis

Verksamheter kan få byggvatten via befintlig servis för vatten. Om vi behöver bygga fram en tillfällig servis för byggvatten fakturerar vi självkostnadspris för den och proppning efter avslutad användning. Nodras personal och avtalsentreprenörer utför anläggningsarbetet.

Ni kan välja mellan två typer av avgifter. Antingen sätter vi upp en vattenmätare och ni betalar en fast samt en rörlig avgift enligt gällande VA-taxa, eller så betalar ni ett schablonabonnemang med endast en fast avgift för byggvattnet.

Byggvatten via brandpost

Om servis för vatten saknas och det inte är möjligt att bygga fram en tillfällig servis, kan det vara möjligt att lösa anslutning till byggvatten från brandpost.

Vi debiterar en fast avgift per påbörjad månad, samt en rörlig avgift enligt gällande VA-taxa.

Beställning

Fyll i blanketten byggvatten för verksamheter och skicka in till oss.

Beställ byggvatten

Påkoppling av byggvatten

Det är endast Nodras personal och entreprenörer som får släppa på vattnet. För otillåten ventilöppning tar vi ut en avgift.

Avsluta leverans av byggvatten

Kontakta Nodras kundservice i god tid innan ni vill avsluta leverans av byggvatten.

Senast uppdaterad: