Policy för sociala kanaler

På Nodra välkomnar vi synpunkter, förslag, kritik, beröm eller frågor via våra sociala kanaler. För att vi ska kunna ha en god dialog tillsammans både följer vi och hänvisar till vår policy för sociala kanaler.

Vi uppmanar våra kunder, Norrköpingsbor och andra intresserade att lämna synpunkter, förslag, kritik och beröm eller ställa frågor i våra sociala kanaler. För att kommunikationen i våra sociala kanaler ska fungera så bra som möjligt ber vi våra besökare att respektera vår policy.

Nodras policy för sociala kanaler

Vår policy för sociala kanaler ska följas av både oss och användare som interagerar med Nodras kanaler. Policyn är följande:

 • Vi svarar på inkomna frågor senast nästkommande vardag. Om ärendet är mer brådskande än så hänvisar vi till vår kundservicetelefon eller e-post.
 • Våra representanter som svarar på dina frågor på sidan är alltid identifierade som officiella representanter från Nodra och postar innehåll under namnet Nodra.
 • Vi har ingen möjlighet att ge specifika svar på inlägg i våra sociala kanaler som rör enskilda ärenden. I dessa fall hänvisar vi till direktmeddelande, e-post, brev eller att kontakta oss via vår kundservicetelefon.
 • Vi har ingen möjlighet att ta emot rapporter om akuta vattenläckor eller akuta avloppsstopp via våra sociala kanaler. Sådan rapportering hänvisar vi till telefonnummer 011-15 15 50 där vi svarar dygnet runt.
 • Vi tar löpande bort kommentarer, inlägg och direktmeddelanden där innehållet är av tillfällig och ringa betydelse eller helt saknar samband med verksamheten. Inkomna meddelanden via direktmeddelanden kan dock i vissa fall bedömas vara av en sådan betydelse att de bör behandlas i enlighet med reglerna för allmänna handlingar och kommer därmed att diarieföras.
 • Vi sparar inte avpublicerat innehåll, varken i digital eller analog form. Vi sparar heller inga personuppgifter kopplade till innehållet.

Vi tar bort inlägg och kommentarer som byter mot policyn senast nästkommande vardag. Detta gäller alltså inlägg och kommentarer som:

 • avslöjar personliga uppgifter om dig eller någon annan. Vi kommer aldrig att be dig lämna ut personliga uppgifter i ett öppet forum och rekommenderar dig för din egen säkerhet att inte skriva personnummer, kundnummer eller annan känslig information direkt på sidan.
 • innehåller en eller flera bilder där identifierbara personer syns.
 • helt eller delvis innehåller sekretessuppgifter.
 • är stötande eller uppviglande.
 • innehåller påhopp eller hot mot person eller organisation.
 • innehåller hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra typer av trakasserier.
 • bryter mot svensk lag.
 • innehåller olagliga våldsskildringar eller pornografi.
 • innehåller spam, företagsreklam eller på andra sätt saknar relevans för sidans ämne.
 • strider mot upphovsrätten.
 • strider mot den sociala kanalens egna regler.

Användare som bryter mot våra eller den sociala kanalens egna regler kan komma att blockeras från att publicera innehåll i våra sociala kanaler.

Våra sociala kanaler

Så behandlar vi personuppgifter på Nodra

Behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: