Niclas, utrednings­ingenjör VA

Niclas Piekart är utredningsingenjör VA och arbetar med komplexa och spännande uppdrag. Han arbetar med utredningar inför byggen och förändringar på vatten- och avloppsledningarna.

Hur skulle du beskriva ditt jobb för någon som inte är insatt?

Jag är med och bidrar till att vårt VA-system i Norrköping fungerar och har förutsättningar att växa. Innan det är dags att bygga och gräva behöver vi planera för att säkra utrymme för nya ledningar och anläggningar. Vi behöver också planera för att våra befintliga anläggningar ska fungera i framtiden.

Vad har du studerat eller jobbat med innan?

Detta är mitt första heltidsjobb. Jag studerade till ingenjör inom byggnadsteknik innan jag började på Nodra.

Hur kommer det sig att du började jobba på Nodra?

Det började med att jag 2013 gjorde mitt examensarbete på Nodra. Efter det började jag på traineeprogrammet som vi har på Nodra, därefter mynnade det ut i en heltidstjänst på bolaget. De främsta anledningarna till att jag ville jobba här vara alla trevliga och välkomnande kollegor som jag fick arbeta med som trainee. Det är även en spännande bransch som hanterar många viktiga frågor – en känsla som sitter i än idag trots att det är ett par år sedan det där examensarbetet gjordes.

En väl fungerande VA-försörjning och dagvattenhantering bidrar till människors hälsa och minskar vår gemensamma belastning på miljön.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

Det roligaste är variationen i arbetsuppgifterna. Jag skulle också säga att vårt arbete med att klimatanpassa kommunen för att hantera kraftiga regn och möta de klimatförändringar vi står inför är väldigt intressant.

Vilken är den största utmaningen med ditt jobb?

Jag skulle säga att det är komplexiteten i Samhällsbyggnadsprocessen som är den största utmaningen. Det är otroligt många funktioner och behov som ska samsas för att få en väl fungerande stad och det är inte alltid helt enkelt att få ihop helheten.

Kan du berätta om någon arbetsuppgift eller projekt som varit speciellt spännande?

Vi har med hjälp av en datormodell tittat på hela Norrköpings stads ledningsnät för dagvatten och analyserat hur väl det klarar de dimensioneringskrav som finns. Det vill säga, hur mycket regn ledningarna ska klara av att leda bort innan det blir översvämning. Med hjälp av modellen tog vi även fram möjliga åtgärder för att förbättra kapaciteten i ledningsnätet. I den bästa av världar kan vi på det sättet bygga bort en översvämning innan den har inträffat.

Niklas sitter vid ett vitt bord och kollar in i kameran. På bordet står en kaffekopp. Bakom honom syns en person sitta vid ett annat bord.

Vilken kompetens eller personlig egenskap tycker du är viktigast för att vara bra på ditt jobb?

Man behöver vara strukturerad i sitt arbete då det ofta är stora frågor i projekt som pågår under en lång tid, så man behöver ha koll på vad som gjorts och när. Samtidigt måste man vara flexibel då varje projekt är unikt med sina egna förutsättningar.

På vilket sätt bidrar du till ett hållbart Norrköping?

Det är svårt att peka på något särskilt. Allt arbete vi gör bidrar till ett hållbart Norrköping. En väl fungerande VA-försörjning och dagvattenhantering bidrar till människors hälsa och välmående och minskar vår gemensamma belastning på miljön.

Vad är en bra vardag på jobbet för dig?

En bra vardag för mig är när det är en bra stämning på jobbet med mina kollegor. En bra vardag är också att ha balans mellan arbete och fritid.

Senast uppdaterad:

Kvinna står utomhus med jacka och halsduk. I bakgrunden finns träd och mycket löv på marken.

Karin, utrednings­ingenjör

Karin drivs av att få arbeta med viktiga miljö- och samhällsfrågor. Hon arbetar som utredningsingenjör inom avfallsfrågor hos oss på Nodra.

Puffbild

Lediga tjänster

På Nodra är vi cirka 180 medarbetare som bidrar till en bra vardag för våra kunder och till en hållbar framtid. Vill du bli en av oss?