Förebyggande åtgärder för att förhindra eller mildra översvämningar

Publicerad:

Vädret kan skifta snabbt. Det kan gå från soligt och torrt ena dagen, till rejäla skurar nästa. Det kan också bli stopp i avloppsledningar eller att en ledning går sönder. Allt detta kan bidra till att det blir en översvämning i ditt hem. För att undvika översvämningar finns flera förebyggande åtgärder att göra.

Undvik stopp i avloppet

För att undvika stopp i avloppet ska du framförallt tänka på vad du spolar ner. I toaletten ska endast kiss, bajs och toalettpapper spolas, och i handfatet ska endast vatten spolas ner. Matrester och annat som hamnat i handfatet eller diskhon ska plockas upp och läggas i rätt soptunna.

Få sms när vi stänger av ditt vatten

Det är svårt att veta när en vattenläcka kommer att uppstå. Men för att förhindra att det sker utför vi kontinuerligt arbeten på ledningsnätet i hela kommunen. Läckor som sker på ledningsnätet utanför din tomtgräns ansvarar Nodra för att laga. Om det uppstår en vattenläcka eller om vi gör något arbete som påverkar dig, kan du få driftinformation via sms. Registrera ditt nummer så skickar vi ett sms om något sker som din fastighet påverkas av.

Få driftinformation via sms

Om det däremot sker en läcka på din tomt eller i din fastighet ansvarar du själv för att laga den. Ta då kontakt med ett företag som kan hjälpa dig med arbetet.

Så skyddar du ditt hus vid kraftigt regn

Stadens ledningsnät ska hantera normalt förekommande regn, och det är Nodras ansvar att se till att de kan det, och att de är väl underhållna. Om det kommer mycket regn på en och samma gång hinner ledningarna däremot inte med att få undan vattnet. Det samlas då på vägen, i diken eller i värsta fall vid din fastighet, vilket kan skapa stort obehag och en mängd extra arbete för dig som fastighetsägare. Om din fastighet skulle ta skada av regnet bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Du kan också göra en skadeanmälan till Nodra.

Som fastighetsägare har du däremot också själv ett ansvar för att skydda ditt hus. Du ansvarar för kontrollen av ledningarna inom din tomtgräns fram till förbindelsepunkten som vanligtvis ligger 0,5 meter utanför tomtgräns. Du kan också i förebyggande syfte tänka kring hur du använder din källare, och att du inte förvarar dyrbara ägodelar där. Du kan också installera en backventil på avloppsledningen, ha självstängande golvbrunnar, eller sätta tak över källartrappan, och i samband med byggnationen även avlägsna eventuell golvbrunn i trappan.

Olika vattenledningar påverkar på olika sätt

Det finns olika typer av ledningar som hanterar regnvatten, eller så kallat dagvatten.

Dels finns det ledningar där dagvatten och avloppsvatten från din fastighet är separerade från varandra och avleds i varsin ledning. Men det finns också ledningar där både dagvatten och avloppsvatten hamnar i samma ledning. När den kombinerade ledningen har en förbindelse med fastighetens interna avloppssystem kan vatten vid kraftigt regn ta sig in i fastigheten, till exempel via golvbrunnar. En del av Nodras uppdrag är att arbeta med förnyelse av ledningsnätet, vilket innebär att byta ut de kombinerade ledningarna till separata.

Läs mer om vad du kan göra

Mer information om hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dig som fastighetsägare och Nodra, och tips på hur du kan skydda din fastighet finns på sidan Skydda ditt hus från översvämning. Längst ner på sidan hittar du också en broschyr med praktisk information om hur du kan ta hand om ditt ledningsnät.

Skydda ditt hus från översvämning

Om du ändå drabbas av en källaröversvämning finns information om vad du ska göra, och hur du kan hjälpa till för att underlätta i utredningsarbetet på sidan Källaröversvämning.

Källaröversvämning