Ritning över aktuellt område med markeringar vart en ny väg ska anläggas, en vattenledning ska dras samt vilka vägar som påverkas av projektet.

Rullstensvägen

Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla har vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området.

Den första etappen sträcker sig från korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.

Tidplan

Etablering påbörjas under vecka 9, och byggstart sker under vecka 10.

Planen är att arbetet ska vara klart den 30 september i år.

Arbetet påbörjas i skogen där vi lägger en ny vattenledning samt bygger en tillfällig väg vid befintlig stig, se bifogad bild. Byggnationen innebär bland annat att enstaka träd kommer att fällas, men detta görs med försiktighet. Vägen byggs för att du ska ha tillgång till din fastighet under hela arbetstiden och för att säkra att räddningstjänsten kan ta sig fram till området. Vattenledningen kommer att leda om vattnet till din fastighet under arbetstiden samt för att säkra vattentillförseln för framtiden. Under vissa kortare perioder kan det dock ändå förekomma vattenavstängningar.

När vägen är färdigställd börjar vi arbetet på Rullstensvägen 7-29 följt av Knallvägen 7-25. Sedan kommer resterande del av Rullstensvägen ned mot Linnévägen. Sista etappen blir Knallvägen 1-6.

Entreprenör

Projkon leder arbetet på uppdrag av Nodra.

Entreprenörer för arbetet är Häv & Gräv.

Begränsad framkomlighet

Det kommer råda begränsad framkomlighet under byggtiden. Du kommer alltid att ha tillträde till din fastighet, men stundtals kan du behöva parkera på annan plats i området då grävarbete kommer behöva utförs utanför din uppfart. Entreprenören kommer att kontakta dig inför arbeten som påverkar dig och din fastighet.

Sophämtningen och post

Sophämtning och post ska inte påverkas av arbetet.

Om garageuppfarten vid något tillfälle inte är tillgänglig kommer vår entreprenör flytta sopkärlen till korsningen Rullstensvägen/Knallvägen när så behövs.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Driftinformation via SMS

Nodras app

Kontakt

Mats Webjörn, projektledare

Senast uppdaterad: